สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

ข้อดี 1: สามารถเปิดบัญชีเป็นสกุลเงินบาท, สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์ฮ่องกง, เยน, ปอนด์สเตอร์ลิง, ยูโร, หรือสวิสฟรังค์

ข้อดี 2: คำนวณดอกเบี้ยของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นรายวันและโอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม

ข้อดี 3: ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินผ่านเครื่องATM ทั้งของธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ในประเทศและนอกประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.3%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

ธนาคารออนไลน์:

  • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทาง อินเตอร์เน็ต

Mobile Banking:

  • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทาง ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง

Internet Banking:

  • สามารถบริหารการเงินของท่านผ่านทาง อินเตอร์เน็ต

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนที่เครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการครบกำหนดของบัญชี

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: 15 บาท/ฉบับ (1 เล่มมี 30 ฉบับ ราคาเล่มละ 450 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ Ultra Savings ธนชาติ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)