ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ครับ เนื่องจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายที่ออกมาเพื่อให้ธนาคารต่างๆมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อเป็นการช่วยลูกค้าที่มีภาระในการจ่ายชำระหนี้สินจากการกู้ยืมสินเชื่อต่างๆเบาลง ลูกค้ากับทางธนาคารไทยพาณิชย์และเข้ามาศึกษาดูว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือของธนาคารไทยพาณิชย์มีอะไรบ้าง ก็จะช่วยทำให้รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ครับ

​ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุคคล

​ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุคคล

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อบุคคลจะมี บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy loan สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SSME เพื่อนๆคนไหนที่เป็นลูกค้าของสินเชื่อบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าไปสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการได้ที่ธนาคารทุกสาขาที่เปิดทำการ หรือจะสมัครผ่านแอปพลิเคชัน​ SCB EASY App ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ หรือจะโทรไปที่ 02-7777777 แล้วกด 9 ก็ได้ครับ เมื่อทำการสมัครเสร็จแล้วจะมี SMS แจ้งผล โดยทางธนาคารจะใช้เวลาในการพิจารณาผลอยู่ที่ประมาณ 10 วันทำการครับ

แล้วใครบ้างล่ะครับที่จะเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือนี้ได้? ธนาคารไทยพาณิชย์มีการกำหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ก็คือ จะต้องเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลของทางธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทุกคน และไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้าหรือวงเงินต่อบุคคล ก็คือไม่ว่าเพื่อนจากเป็นลูกค้าของทางธนาคารมากน้อยเท่าไหร่หรือมีวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ ก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือนี้ได้ครับ

คำถามต่อมาคือแล้วลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการให้ความช่วยเหลือ? ประโยชน์ที่จะได้รับก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต จะได้รับมาตรการให้ความช่วยเหลือคือจะได้พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานสุดถึง 6 เดือนเลยทีเดียว แล้วจะมีการปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้กับลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกคนจากเดิม 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดใช้จ่าย จะเหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2564 8 เปอร์เซ็นในปี พ.ศ. 2555 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2556 และปีต่อๆไป

สำหรับลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash จะพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดนาน 6 เดือนครับ ส่วนลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดนาน 6 เดือนเหมือนกันครับ แต่ต้องเป็นลูกค้าที่ยื่นความประสงค์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไปนะครับ และลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ จะได้พักชำระค่างวดสูงสุดนาน 6 เดือน และลูกค้าสินเชื่อบ้าน จะได้พักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะแค่ดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน

สุดท้ายคือสำหรับลูกค้าสินเชื่อ SSME  จะได้พักชำระเงินต้น 6 เดือน และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินกับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft loan ได้อีกด้วยครับ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2 เปอร์เซ็นต่อปีนานถึง 2 ปี ให้ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินสินเชื่อ 20 บาท แล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมครับ

แต่น่าจะบอกว่าในช่วงการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารจะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมนะครับ ดังนั้นแล้วถ้าลูกค้าคนไหนที่มีกำลังพอที่จะจ่ายชำระหนี้สินได้ตามเดิม และไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือนี้ก็สามารถที่จะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอชำระหนี้ตามปกติได้ครับ

​ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจหรือ SMEs

​ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจหรือ SMEs

ในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลืออยู่ 2 มาตรการครับ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการและมาตรการให้ความช่วยเหลือจะแตกต่างกันไป

มาตรการแรกครับ เป็นมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระยะเวลานาน 6 เดือน จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ SMEs ให้ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงิน หรือผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาทครับ โดยจะให้ลูกค้าได้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือน แล้วจะมีผลโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปติดต่อกับทางธนาคารครับ โดยที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับมาตรการที่ 2 ก็เป็นมาตรการที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับลูกค้าธุรกิจ โดยจะให้เงินกู้เพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องครับ โดยจะต้องเป็นลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท จะเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินอยู่ที่ 20% ของยอดหนี้คงค้างของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2 เปอร์เซ็น ปลอดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก สำหรับลูกค้าที่สนใจมาตรการให้ความช่วยเหลือมาตรการที่ 2 นี้ สามารถเข้าไปแจ้งความประสงค์ได้ที่ SCB Business Call Center โทร 02 722 2222 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเข้าไปติดต่อด้วยตัวเองที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศก็ได้ครับ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 3 ครับ

​ มาตรการ​ที่​ให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อช่วยกันผ่านวิกฤติ​ครั้งนี้ไปด้วยกัน

​ มาตรการ​ที่​ให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อช่วยกันผ่านวิกฤติ​ครั้งนี้ไปด้วยกัน

เนื่องจากนโยบายของทางธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมามีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า หรือจะเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกกลุ่มเลยนะครับ ที่ทำให้เรามีโอกาสครับที่จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินที่มีกับทางธนาคาร ที่จะทำให้หนี้สินเรานั้นเบาลงหรือเป็นทางออกที่จะสามารถให้เราชำระหนี้สินกับทางธนาคารได้ ลงไปถึงจะเป็นการช่วยยืดระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้สินออกไปเพื่อให้เรายังคงมีเงินไว้หมุนเวียนและประคับประคองธุรกิจให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้และกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่ง ทำให้เป็นนโยบายที่จะส่งผลในทางที่ดีให้กับระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงจะทำให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ดีอีกครั้งหนึ่งครับ