สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อเรียนต่อ หรือ อยากเรียนสูงๆ แต่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์..  แบงค์ไหน?! จะให้ดอกเบี้ย ‘สินเชื่อเพื่อการศึกษา’ แบบกู้ง่าย.. ผ่อนสบาย.. เพื่อรอให้เราสานฝันและต่อยอดอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จที่สุด!

เพราะในปัจจุบัน เรากำลังมีตัวเลือกด้านการศึกษาที่สะดวก คล่องตัว ให้ความสนับสนุนด้านเงินทุนเรื่องค่าเทอมและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต้องใช้จ่าย สำหรับการคว้าปริญญาใบแรกไปจนถึงใบที่สูงกว่า และการเรียนต่อทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ แบบที่ตรงใจผู้เรียนและตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง..

บทความนี้ จึงคัด ‘สินเชื่อเพื่อการศึกษา’ ที่ขึ้นชื่อและวางใจได้มาฝากเพื่อนๆ น้องๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านกันแล้ว ตามมาเช็คลิสต์ตัวเลือกดีๆ ที่ว่ากันได้เลย..

สินเชื่อจาก ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อจาก ธนาคารกรุงไทย

เริ่มกันที่.. สินเชื่อเพื่อการศึกษา จากธนาคารกรุงไทย ที่หลายคนรู้จักดี เพราะนี่คือสถาบันการเงินที่ขึ้นชื่อในการให้ความสนับสนุนเรื่องเงินทุนด้านการศึกษา โดยกองทุน 3 แบบ ที่วันนี้จะมาบอกกัน ประกอบไปด้วย..

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.

จุดเด่น คือ กองทุนฯ ที่ขึ้นชื่อและหลายคนคุ้นเคยกันดี โดยจะรองรับลูกค้า กยศ. ระหว่างที่เรียนอยู่ และลูกค้าที่ถึงกำหนดชำระหนี้แล้ว. สามารถเรียกดูข้อมูลบัญชีและดำเนินการการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM/ADM ของกรุงไทย หรือชำระด้วย OR Code ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ทันทีด้วย

วงเงินให้กู้จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ  โดนคงไว้ที่อัตราดอกเบี้ย 1 % ต่อปี  หากผ่านเกณฑ์แล้ว ผู้กู้จะได้ทั้งเงินค่าเทอมและเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่หลังจากที่จบการศึกษาและผ่านระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ก็จะต้องทำการผ่อนชำระภายในระยะเวลา 15 ปีค่ะ!

คุณสมบัติผู้กู้ควรมีสัญชาติไทย, อยู่ในระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย - ระดับอุดมศึกษา, เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี,  มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์ และมีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบร้ายแรง

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

จุดเด่นเป็นสินเชื่อให้กู้ได้ตามจริงอย่างไร้กังวล สูงสุดถึง 10 ปี โดยให้วงเงินสูง และยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงบัณฑิตศึกษา

ระดับชั้นปริญญาตรี / การประกอบวิชาชีพ และบัณฑิตศึกษา จะมีวงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง ส่วนหลักสูตร International / English Program จากระดับอนุบาล-มัธยมปลาย วงเงินจะอยู่ที่ไม่เกิน 3 แสนบาท

มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก +2% ต่อปี หากมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน คิดเป็น MRR-0.75% และ กรณีมีบุคคลค้ำประกัน  คือ  MRR+3% โดยกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระ 10 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการเบิกจ่ายงวดแรก

คุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นบิดา/มารดา/ญาติ หรือผู้ปกครองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อ โดยมีรายได้ที่แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว  อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ ไม่เกิน 65 ปี และไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือหนี้สินล้นพ้นตัว

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ

จุดเด่นเป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจที่สุดของกรุงไทยฯ  ให้ความสบายใจและความคล่องตัว ผู้ไปเรียนต่อจะเลือกกู้เอง หรือ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้กู้ก็ได้

ให้วงเงินการกู้ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  ระยะเวลาในการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี   มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบวกส่วนต่าง 2% หากมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน MRR-0.75% และ กรณีมีบุคคลค้ำประกัน  MRR+3%

ผู้กู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ จะต้องมีบัญชีเงินฝากผ่านธนาคารกรุงไทย  หากเป็นบิดา/มารดา/ญาติ หรือผู้ปกครองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องมีรายได้ที่แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีอายุรวมกับระยะเวลาในการกู้ ไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อจาก ธนาคารอิสลาม

สินเชื่อจาก ธนาคารอิสลาม

ทางฝั่ง… ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ก็มีกองทุนที่เข้าร่วมกับ กยศ. อีกเช่นกัน โดยกองทุนนี้ก็ยังใช้ชื่อว่า ‘กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)’ แต่จะมีการดำเนินกิจการตามหลักศาสนา จึงเป็นตัวเลือกให้กับทั้งนักศึกษาที่เป็นมุสลิมและนักศึกษาทั่วไป ได้เข้าถึงกองทุน กยศ. กันมากขึ้น

ibank ต้องการร่วมสานฝันในทางการศึกษาให้น้องๆ จึงมอบเงินทุนเพื่อส่งเสริมทางปัญญาให้กับนักเรียน-นักศึกษา ด้วยกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่สามารถเปิดบัญชีกับไอแบงก์ เพื่อรอรับเงินโอนค่าครองชีพในรายเดือน โดย ฟรี! ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใบแรก- ปีแรก (ปีต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 150 บาท) กดตู้ ATM ตู้ไหนก็ได้ ไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน และ ฟรี! ค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่เดียวกัน

วงเงินในแต่ละกรณีอาจจะไม่เท่ากัน  แต่มีขั้นตอนดำเนินการ คือ ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน > ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน > สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ > สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ > การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม >ผู้กู้ยืมทำสัญญาการกู้ยืมเงิน > สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องในสัญญาเพื่อยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน แล้วจะนำส่งสัญญา/แบบลงทะเบียนให้กับธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้คือมีสัญชาติไทย , รายได้ของครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี , มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย / ปวช. / ปวส. / อนุปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรี  โดยมีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์ของสถาบันการศึกษา และอายุของผู้กู้ เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี ต้องไม่เกิน 60 ปี

สินเชื่อใน App SCB

สินเชื่อใน App SCB

สินเชื่อส่วนบุคคล จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาล ที่สมัครได้ผ่าน SCB EASY App โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน/หลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ จึงพร้อมช่วยเราให้จัดสรรแผนการเงินของครอบครัวได้ในแบบที่ลงตัวมาก

วงเงินและหลักเกณฑ์ในการกู้ เริ่มอนุมัติวงเงินให้ตั้งแต่ 20,000 - 2,000,000 บาท (ตามเอกสารที่แสดงค่าใช้จ่าย) อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก. หากสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน

เนื่องจากเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลจึงสามารถสมัครได้ง่ายผ่านแอพพลิเคชั่น SCB Easy โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกัน ใช้เพียงเอกสารยืนยันตัวตนและรายได้ พร้อม Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ในการกู้

ต้องมองแล้ว..สินเชื่อการศึกษาเพื่อสานฝัน ที่ไหนเหมาะกับเราที่สุด!

ต้องมองแล้ว..สินเชื่อการศึกษาเพื่อสานฝัน ที่ไหนเหมาะกับเราที่สุด!

กับสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่ได้แนะนำกันไปในวันนี้…  แม้จะไม่ได้เรียงลำดับจากอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดไปสูงสุด แต่ข้อดีในสินเชื่อแต่ละแบบก็อยู่ที่การได้สานฝันในเรื่องการศึกษาและอนาคตของตัวผู้กู้ที่กำลังสดใสนั่นเอง

โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้จะแตกต่างกันไป เช่น สินเชื่อ กยศ. จากธนาคารกรุงไทย จะมีทั้งเงินค่าเล่าเรียนเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา และเงินค่าครองชีพที่จ่ายเข้าบัญชีของตัวผู้กู้เอง ส่วนสินเชื่อของธนาคารอื่นๆ จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้เมื่อได้นำใบเสร็จจากสถานศึกษามายื่นต่อธนาคาร จึงเป็นการจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษาค่ะ. ส่วนการผ่อนชำระเงินกู้ (ยกเว้น สินเชื่อ กยศ.) ก็จะหักจากบัญชีออมทรัพย์แบบอัตโนมัติของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไปด้วย ตัวผู้กู้เองจึงจะต้องสอบถามเพิ่มเติมกับทางธนาคารให้ละเอียดก่อนตัดสินใจค่ะ!