ก่อนที่คนนึงจะมาเป็น บุคคลที่ล้มละลายเนื่องจากสาเหตุหลักๆก็คือการที่มีใครสักคนนั้นมีหนี้สินล้นจนเกินตัวซึ่งก็หมายถึงว่ามีหนี้สินมากกว่า เงินและทรัพย์สินให้ตัวเองมีนั่นเอง จริงๆแล้วระยะเวลาและกระบวนการการถูกตัดสินให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นบุคคลล้มละลาย ก็มีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอนมาก ซึ่งมันก็เริ่มจากการที่บุคคลล้มละลายนั้นไม่จ่ายหนี้นั่นเองค่ะ หนี้สินถือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมีและควรอยู่ให้ห่างไว้ เพราะการเป็นหนี้สินนั้นมักจะนำความเดือดร้อนมาให้เรามากกว่าการทำประโยชน์ ยิ่งหากว่ามีหนี้สินมากๆ ด้วยจนถึงขนาดเรียกได้ว่ามี “หนี้สินล้นพ้นตัว” ด้วยแล้ว เราก็อาจจะกลายเป็น บุคคลล้มละลาย ขึ้นมาก็เป็นได้ ซึ่งการล้มละลายนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ นั่นเองค่ะ

บุคคลล้มละลาย เกิดจากสาเหตุอะไร

บุคคลล้มละลาย เกิดจากสาเหตุอะไร

บุคคลล้มละลายนั้นก็จะมีสาเหตุอยู่ 3 สาเหตุด้วยกัน จากการที่บุคคลล้มละลายมีหนี้สินมาก จนไม่สามารถชำระคืนกับเจ้าหนี้ได้จึงทำให้เจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย มี 3 อย่างที่ถูกฟ้องก็คือ 1. เกิดจากการที่ตัวเอง มีหนี้สินล้นพ้นตัว เกินกว่า 1,000,000 บาท 2. เป็นนิติบุคคล – ที่มีหนี้เกิน 2 ล้านบาท 3. เป็นผู้ที่เข้าข่ายว่า “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” หรือ “ไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้” การที่โดนฟ้อง ล้มละลายจะทำให้มีโอกาสเกิดกับทุกคนได้ถ้าหากว่ามียอดหนี้สูงเกินกว่าที่พ.ร.บล้มละลายได้กำหนดไว้และตามพระราชบัญญัติล้มละลายก็ไม่ได้จำกัดว่าผู้ที่ล้มละลายนั้นจะต้องเป็นบุคคลแบบไหนหรือประเภทไหนดังนั้นไม่ว่าบุคคลล้มละลายจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทใดก็แล้วแต่ สามารถล้มละลายได้เช่นกันเหมือนกันค่ะ สาเหตุ!

การใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่ระมัดระวังไม่คำนึงถึง

รายได้ที่ตัวเองมีหรือพื้นที่ตัวเองมีอยู่ในกระเป๋าอยากได้อะไรเราก็จะซื้อและใช้ เงินในบัตรเครดิตต่างๆ ผ่อนชำระบิลต่างๆ ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย และไม่มีเงินเก็บหรือเป็นหนี้กับเจ้าหนี้ และ การมีหนี้เกินตัวทำให้เราไม่สามารถคืนเงินตามกำหนดได้ เพราะนิสัยของเราที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแค่ชั่วคราวก็ทำให้เดือดร้อนอย่างมาก ตอนทำให้เป็นบุคคลล้มละลายค่ะ

ไม่คำนึงถึงอนาคต

หลายๆคนอยากที่จะมีเงินของตัวเองและใช้เงินของตัวเองในเวลาสั้นๆและมองเพียงว่าเรื่องเงินที่จะใช้เป็นแค่เพียงวันนี้หรือถ้ายาวนานที่สุดแค่สำหรับเดือนนี้แต่ไม่ได้คำนึงถึงอนาคตว่าจะต้องเก็บเงินไว้ซึ่งนี่ก็ทำให้เกิดการมีหนี้สินมากมายและเกินตัวจนทำให้เป็นบุคคลล้มละลายได้ แค่เรื่องมักได้แค่นี้ก็จะทำให้คุณเป็นบุคคลล้มละลายได้ง่ายๆเหมือนกัน

บุคคลล้มละลาย มีผลกระทบต่ออะไร

บุคคลล้มละลาย มีผลกระทบต่ออะไร

การเป็นบุคคลล้มละลายจะมีผลทำให้เราไม่สามารถทำนิติกรรม นิติกรรมสัญญา ใดๆ ทั้งสิ้นได้ รวมถึงธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่น เปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น และยังส่งผลทำให้เราไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือห้างร้านต่างๆได้อีกด้วย ซึ่งในส่วนของการดำรงตำแหน่งนี้ หากมีความจำเป็นก็จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ ได้หลายคนสงสัยไม่ว่าชีวิตของบุคคลที่ล้มละลายๆเป็นอย่างไรมีดังต่อไปนี้ด้วยกันค่ะ 1. ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ทั้งสิ้น รวมไปถึงธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การโอนเงิน การถอนเงิน เป็นต้น 2. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงไม่สามารถรับราชการ หรือถ้ากรณีรับราชการอยู่แล้วก็จะต้องออกจากราชการ หรือกรณีที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนก็จะต้องออกจากงานในกรณีที่บริษัทนั้นกำหนดว่าพนักงานของตนต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทหากมีความจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อนจึงจะดำรงตำแหน่งได้

บุคคลล้มละลาย เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่

บุคคลล้มละลาย เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่

การเป็นบุคคลล้มละลายมีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะจะทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปจริงๆ ก็ต้องขออนุญาตจากพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินก่อน โดยเราจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าจะไปที่ไหน เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ จะมีรายได้เท่าไหร่ และนำส่งรายได้ประมาณ 30% เพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้การจะอนุญาตให้ออกนอกประเทศหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งหากเราได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศ เราที่เป็นบุคคลล้มละลายจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ทุกๆ 6 เดือน พร้อมทั้งส่งรายได้ตามที่เจ้าพนักงานจะอายัดเข้ากองทรัพย์สินด้วย และบุคคลล้มละลายจะต้องแจ้งชื่อผู้ที่เจ้าพนักงานฯ จะสามารถติดต่อได้ในระหว่างที่บุคคลล้มละลายไปทำงานที่ต่างประเทศ ทั้งนี้บุคคลล้มละลายจะต้องปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกับเจ้าพนักงานฯ ไว้อย่างเคร่งครัด ไม่งั้นถ้าหากมีความจำเป็นจริงๆ จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าจะเดินทางไปที่ไหน กี่วัน และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในขณะที่อยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

จะพ้นสภาพบุคคลล้มละลายเมื่อไหร่

จะพ้นสภาพบุคคลล้มละลายเมื่อไหร่

การถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้นจะมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดก็จะถูกปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย โดยให้บุคคลล้มละลายติดต่อกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ เพื่อขอปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย และภายหลังจากที่มีคำสั่งปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ก็จะสามารถทำงานและทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ อย่างไรก็ดีคำสั่งปลดจากการล้มละลายนี้ จะส่งผลให้บุคคลล้มละลายนั้นหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวงด้วย ยกเว้นแต่หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย

สรุป

สรุป

ดังนั้นแม้ว่าการที่บุคคลล้มละลายนั้นมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากับใครก็ตาม ก็สามารถเป็นบุคคลล้มละลายได้แต่ถ้าหากเรามี วินัยทางการเงินและรักษา วินัยมีอย่างดี ก็ จะทำให้การใช้จ่ายของเราดีขึ้นเมื่อเราวางแผนให้ดีนี่ก็รวมถึงวินัยที่เราต้องชำระคืนกับเจ้าหนี้ที่เรายืมไปมาให้ตรงเวลาและครบถ้วนเสมอนะคะเพื่อที่เราจะไม่สร้างหนี้สินให้กับตัวเองจนล้นพ้นตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะการกู้มายืมก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการกู้นั้นเราจะต้องกู้มาเฉพาะที่เราใช้คืนตามกำลังของเราให้ไหว เพราะการทำอย่างนี้ก็ทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะเป็นบุคคลล้มละลายได้แล้วซึ่งเมื่อเรามีวินัยมันจะมีผลในมากๆแต่ถ้าหากเราไม่มีวินัยก็จะทำให้เราเป็นบุคคลล้มละลายได้นั่นเองค่ะหวังว่าบทความนี้จะทำให้คนที่มาอ่าน ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง และ สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีประโยชน์สูงสุด