เมื่อพูดถึงการโกง ไม่ว่าจะรูปแบบไหน ก็ไม่ได้เกิดผลดีกับใครใช่มั้ยคะ?หรือกับหน่วยงานไหน ย่อมมีแต่ความเสียหายต่อความรู้สึก ทรัพย์สิน รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆด้วย แต่ผู้คนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ กลับมองว่า การโกง เป็นเรื่องปกติเพราะอะไรคะ ? เหตุผลอย่างหนึ่งก็คือในสังคมเรามีการโกงกันมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ว่าจะในระดับการเมือง  การค้า การปกครอง ระบบราชการ หน่วยงานต่างๆ และแม้กระทั่ง ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เด็กๆ ยังมองว่า การโกงข้อสอบเป็นเรื่องปกติด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าในสังคมของเราเห็นการโกงเป็นเรื่องปกติ และคนที่ถูกโกงก็ต้องเจอกับความเจ็บปวด และการสูญเสียโดยเฉพาะคนที่ รู้ไม่ทันกับรูปแบบของการโกงต่างๆในทุกวันนี้มันจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ

ดังนั้นในบทความนี้ดิฉันอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ รูปแบบของการโกงในทุกวันนี้ว่ามีอะไรบ้าง ? ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ด้วยว่า การโกงคืออะไร? รูปแบบของการโกงนั้นมีกี่ประเภท ?  ทำไมหลายคนถึงถูกโกง ? และเราจะป้องกันตัวเองก่อนถูกโกงได้อย่างไร ? แน่นอน เราไม่อยากถูกโกงแต่การโกงในสมัยนี้แยบยลมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราไม่สามารถดูออกได้ง่ายๆ การที่เรารู้วิธีการโกง และรูปแบบของการโกงเอาไว้ก่อนก็จะช่วยป้องกันเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ หรือถูกหลอกได้ ดิฉันก็หวังว่าข้อมูลในบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะ.

การโกงคืออะไร?

การโกงคืออะไร?

ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงการโกง เรามักจะนึกถึง การทุจริต และการคอร์รัปชั่น กันใช่มั้ยคะ?  ซึ่งความหมายก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก ในบทความนี้ดิฉันได้ยกตัวอย่างความหมายของการโกงมาจาก เว็บไซต์ https://th.wipedai.org   ซึ่งได้ให้ความหมายของการโกงเอาไว้ว่า การโกง หมายถึง วิธีการที่ผิดทางศีลธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยทั่วไปเป็นการกระทำ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในสถานะการแข่งขันว่าจะเป็น เกม, กีฬา, การพนัน, การสอบ, การโกงทำให้ได้รับสิ่งตอบแทนสำหรับความสามารถโดยวิธีการที่ไม่สุจริต และคำจำกัดความของการโกงนี้ยังรวมไปถึงการให้สินบน, การเล่นพรรคเล่นพวก, ความไม่ซื่อสัตย์, การเลือกที่รักมักที่ชัง ส่วนคำว่า…

ทุจริต ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็คือ ประพฤติชั่วคดโกงไม่ซื่อตรง

คอร์รัปชั่น ก็คือ การทุจริตโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่, อำนาจ,และอิทธิพลของตนเองที่มีอยู่ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และญาติพี่น้อง กินสินบน, การใช้ระบบอุปถัมภ์ และความไม่เป็นธรรมในราชการ

เมื่อเราพูดถึงการโกงเรามักจะเห็นภาพถึงความไม่ซื่อสัตย์ในสังคมเล็กๆ เช่น ในครอบครัว ในวงการธุรกิจ และในสถาบันการศึกษา ส่วนการคอร์รัปชั่นเรามักจะคิดถึง ในระดับการเมือง การปกครอง หรือในระบบราชการเป็นส่วนใหญ่

ถึงแม้คำว่า การโกง การทุจริต หรือ การคอร์รัปชั่น จะไม่มีขอบเขตนิยามที่เป็นมาตราฐานเหมือนกันในระดับสากล แต่ก็ยังมีความเหมือนกันตรงที่ เป็นการกระทำผิดอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อำนาจหน้าที่ หรือการกระทำจากผู้มีอำนาจ และ เป็นการแสดงถึงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม เกิดขึ้นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายก็ได้ แต่ผิดทางศีลธรรม หวังผลประโยชน์ ในด้านทรัพย์สิน ตำแหน่งหน้าที่และ เป็นการกระทำที่มีความซับซ้อนปิดบังตรวจสอบได้ยาก ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือความหมายของการโกงที่เราเข้าใจกัน ทีนี้ขอเพื่อนๆดูรูปแบบของการโกงด้วยกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ?

รูปแบบของการโกงมีแบบไหนบ้าง?

รูปแบบของการโกงมีแบบไหนบ้าง?

กลโกงในบ้านเราทุกวันนี้มีหลายแบบ ที่พวกเราส่วนใหญ่รู้ และได้ยินกันบ่อยๆก็จะมี 6 รูปแบบด้วยกันค่ะ เช่น สินบน , การฮั้วประมูล,  ร่ำร่วยผิดปกติ, ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน, ทุจริตในเชิงโยบาย, ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการโกงแต่ละรูปแบบก็มีการกระทำที่แตกต่างกันไป ดิฉันจะขออธิบายความหมายคร่าวๆของแต่ละรูปแบบนะคะว่าหมายถึงอะไรกันบ้าง?

 • สินบน : หมายถึงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ให้ หรือ รับ ไม่ว่าจากใครก็ตาม จุดประสงค์เพื่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ แต่ไม่ใช่ ค่าจ้าง หรือเงินเดือน ที่ควรจะได้ตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งสินบน แบ่งเป็น การติดสินบน (การให้ ) การเรียกสินบน (การเรียกเก็บ) ส่วย  สินบนที่จ่ายเป็นประจำ  กินตามน้ำ หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่ได้เรียก แต่ไม่ปฎิเสธ
 • การฮั้วประมูล: หมายถึงการทำยังไงก็ได้ให้คู่แข่งยอมหลีกทางใน การประมูลแข่งขันการยื่นซองเสนอราคา รวมถึงขัดขวางการเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐจนทำให้ประเทศเสียหาย
 • มีความร่ำรวยผิดปกติ : หมายถึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาก หรือหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรจากการทำงาน -ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน : หมายถึงจงใจปิดบังไม่ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สินที่เป็นความจริงก่อนเข้ารับหน้าที่ตำแหน่ง
 • ทุจริตเชิงนโยบาย : การโกงประเภทนี้จะพบในหมู่ข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองบางกลุ่ม โดยอาศัยกำหนดนโยบายเพื่อทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน : การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานที่ให้ผลประโยชน์กับบุคคลอื่นและพวกพ้องของตัวเอง

รูปแบบของการทุจริต

 • การทุจริต สีดำ หมายถึง การทุจริตที่คนส่วนใหญ่เห็นว่ามีความผิดและสมควรถูกลงโทษ
 • การทุจริต สีเทา หมายถึงการกระทำที่คนส่วนหนึ่งเห็นว่าสมควรถูกลงโทษแต่อีกกลุ่มหนึ่งมีความเห็นแตกต่างออกไปคนส่วนใหญ่มีความเห็นที่คลุมเครือ
 • การทุจริต สีขาว หมายถึงการกระทำที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่ายอมรับได้เช่น การใช้อภิสิทธิ์, การให้ค่าน้ำร้อนน้ำชา, การทุจริตแบบนี้น่ากลัวมาก!

รูปแบบของการคอร์รัปชั่น

 • การเรียกเก็บภาษีคอร์รัปชั่น มีชื่อเรียกหลายชื่อซึ่งก็รวมไปถึงสินบน,ส่วย ,และเงินใต้โต๊ะ
 • การดึงเงินงบประมาณแผ่นดินจากค่าคอมมิชชั่น เอาโครงการมาเป็นของตนการรับสินบน การรับจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอโครงการเพื่อให้ได้เงินคอร์รัปชั่น
 • การจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งการผูกขาดทางธุรกิจ
 • การเล่นพรรคเล่นพวกการใช้อำนาจทางการเมือง

ทำไมหลายคนถึงถูกโกง?

ทำไมหลายคนถึงถูกโกง?

คนที่ถูกหลอก หรือตกเป็นเหยื่อ และถูกโกง จริงๆแล้วจะเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าเป็นคนที่มีอายุมากหรือน้อย คนรวยหรือคนจน จะมีการศึกษาสูงหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้ว เรื่องการถูกหลอกง่ายหรือยาก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยามากกว่า คนทุกเพศ ทุกวัยทุกฐานะ และทุกระดับการศึกษา มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการถูกโกงได้เหมือนกันเพราะผู้ที่ต้องการหลอก เขามีวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อซึ่งเขาก็ต้องรู้ดีว่า เหยื่อต้องการอะไร ? มีจุดอ่อนตรงไหน ? ก็จะใช้จุดนั้นแหละมาเป็นวิธีในการชักจูงและหลอกลวงเพื่อทำให้เหยื่อตายใจ คนส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกถูกโกงและตกเป็นเหยื่อ ได้ง่ายๆ ส่วนใหญ่ก็มีนิสัยและแนวโน้มเป็นคนแบบนี้เช่น..

เป็นคนโลภอยากร่ำรวย

แน่นอนว่าทุกคนก็อยากเป็นคนรวยอยากมีเงินเยอะๆกันทั้งนั้น  แต่บางครั้งความอยากมีมาก ความโลภมาบังตาเอาไว้ จนลืมคิดถึงเหตุผลและความเป็นจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในเวลานั้น  คิดเพียงแค่ว่าผลตอบแทน หรือ กำไรเยอะดี เท่านั้นเอง.

ไม่รู้เท่าทัน

กลโกงในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ที่สรรหานำมาหลอกผู้คนซึ่งทำให้ดูน่าเชื่อถือ และทำให้เหยื่อตายใจและหลงเชื่อก่อน แล้วหลังจากนั้นค่อยหลอก ซึ่งเล่ห์เหลี่ยมเหล่านี้ทำให้เหยื่อเชื่อใจ รู้ไม่เท่าทัน จึงถูกหลอกได้ง่ายๆ

ไม่ใช้เหตุผล

ส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกหลอกและถูกโกงมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทำให้ขาดสติและไม่ได้คิดใคร่ครวญเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบ พูดง่ายๆก็คือให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

เชื่อคนง่าย

เป็นคนที่ใจอ่อน ขี้สงสาร มักจะเชื่ออะไรง่ายๆ ใครพูดอะไรก็เห็นด้วยไปซะทุกเรื่องทำให้ลืมคิดไปว่าเรื่องที่ได้ยินนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

ทำตามคนอื่น

คนแบบนี้มักจะยึดผู้คนส่วนใหญ่เป็นหลักเห็นใครลงทุนอะไร เห็นใครซื้ออะไร ก็ทำตามโดยไม่ศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อน

ไม่มีข้อมูลและไม่ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ซึ่งการโกงในหลายๆแบบก็มีการออกข่าวให้เห็นแทบทุกวัน แล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อก็เยอะ ก็ยังไม่วายมีบางคนถูกหลอกถูกโกงกับวิธีเดิมๆอีกก็แสดงให้เห็นว่าคนที่ไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะทำให้ถูกโกงได้ง่ายๆ

วิธีป้องกันตัวเองก่อนถูกโกง

วิธีป้องกันตัวเองก่อนถูกโกง

การใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้อยู่ภายใต้การถูกหลอกลวง และเสี่ยงต่อการถูกโกงทุกวันอยู่แล้วโดยเฉพาะจากการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทาง ทีวี สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ และการโกงจากพวก..

 • แก๊ง call center ซึ่งมักจะหลอกให้โอนเงินด้วยเหตุผลต่างๆนานาจนเหยื่อหลงเชื่อ
 • แชร์ลูกโซ่ การหลอกให้เหยื่อนำเงินไปลงทุนแล้วจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆ
 • หลอกว่าจะพาไปทำงานในต่างประเทศ คนที่ต้องการจะไปทำงานต่างประเทศจึงมีโอกาศถูกหลอกง่ายมากถ้าไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆ
 • หลอกให้หารายได้เสริมผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 • หลอกขายสินค้าใน Facebook
 • หลอกให้ทำประกัน

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเรา และคนที่เรารัก คนที่เรารู้จัก เราต้องรู้วิธีป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกหลอก  สิ่งที่เราต้องคิดอยู่เสมอก็คือของฟรีไม่มีในโลกและไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ!  สำหรับคนที่อยากร่ำรวยและได้เงินเยอะๆก็ต้องจำเอาไว้เลยว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆมักจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เสมอ แต่บางครั้งเราต้องหัดมองโลกในแง่ไม่ดีไว้บ้าง ! เพื่อช่วยเราให้เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนแม้วิธีนี้จะทำให้เราเสียเวลาบ้าง แต่ว่าเราได้ประโยชน์มากตรงที่ว่าเมื่อเรารู้ความจริงเราก็ไม่ต้องเสียเงิน และถูกหลอก และเราเองก็ต้องเป็นคนที่ หนักแน่นใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ และอยู่ในโลกของความเป็นจริงเป็นคนที่ หมั่นศึกษาหาความรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่บ่อยๆ แต่ที่สำคัญต้อง ไม่เป็นคนหูเบาและเชื่อคนอื่นง่ายๆ จริงๆแล้ว ถ้าเราเป็นคน ที่อิ่มใจ พอใจ กับสิ่งที่มีอยู่ ไม่โลภ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เราจะมีสติ และไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอก และไม่ถูกใครโกงได้ง่ายๆแน่นอนค่ะ!