เพราะชีวิตมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ! สำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยจะมีเงินเก็บ เพราะเราหาเงินมาได้ก็ต้องนำไปใช้จ่ายกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความต้องการในการใช้เงินเพื่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีมากขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม เมื่อไม่มีเงินเก็บ ยามเกิดเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้เงิน จะดีแค่ไหนหากเรามีวงเงินสำรองเหลือที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุจำเป็น เช่น คนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าหมอ ค่ายา ค่าห้อง ค่าอาหาร จำเป็นต้องเตรียมเงินสำรองไว้ หรือเรามีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศและมีโปรแกรมต้องใช้เงินแน่ๆ บัตรเครดิตใบเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะร้านค้าบางแห่งรับเงินสดไม่รับบัตรเครดิต การขอ เพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสด ไว้ย่อมทำให้เราอุ่นใจเดินทางได้สนุกยิ่งขึ้นแม้จะไม่ได้ใช้วงเงินก็ตาม. เงินสดในวงเงินบัตรกดเงินสดและในรูปแบบสินเชื่อเงินสดต่าง ๆ สามารถเป็นทางเลือกที่ดีและช่วยได้ดี สำหรับเงินกู้ในระบบที่คนทั่วไปนิยมมีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินคงหนีไม่พ้นบัตรกดเงินสดและสินเชื่อเงินสด ที่มีวงเงินสดอนุมัติไว้ให้ในบัตร เมื่อต้องการจะใช้วงเงินจำนวนนั้นก็สามารถกดโดยใช้บัตรของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้มากดเงินสดออกมาใช้ได้เลยเมื่อถึงคราวที่ต้องการจะใช้ จึงเป็นวิธีการได้มาซึ่งเงินด่วนที่สะดวกง่ายดายและที่สำคัญไม่อันตรายต่างจากการใช้บริการเงินกู้นอกระบบที่ไว้ใจไม่ได้อีกด้วย.

การขอเพิ่มวงเงินนั้นมีทั้งแบบวงเงินชั่วคราวและถาวร

loan extension

WAYHOME studio/shutterstock.com

ขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดแบบชั่วคราว ผ่านระบบอัตโนมัติ

ขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดแบบชั่วคราว ผ่านระบบอัตโนมัติ

ธนาคารบางแห่งมีบริการเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดผ่านระบบอัตโนมัติ อนุมัติไว ผ่าน call center หรือ online service ในเว็บไซต์ของธนาคารโดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมใดๆ หรือบางครั้งธนาคารอาจโทรมาเสนอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้เราทันทีหากเรามีการใช้จ่ายเต็มวงเงินและมีประวิติการผ่อนชำระที่ดีมาตลอด อย่างไรก็ตามบางธนาคารกำหนดไว้ว่าการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวแต่ละครั้งใช้งานได้นานสสุด 2 รอบบิลเท่านั้น และจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 30 วัน หรือไม่เกิน 4 ครั้งต่อ 1ปี เช่น บัตรซิตี้แบงค์เรดี้เครดิต เป็นต้น

ขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดแบบถาวร ที่สาขาของธนาคารเอง

ขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดแบบถาวร ที่สาขาของธนาคารเอง

การขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดแบบถาวรของธนาคารส่วนใหญ่แล้วมักไม่สามารถขออัตโนมัติทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์แต่ผู้ถือบัตรต้องดำเนินเรื่องใหม่เพื่อสมัครขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดและยื่นเอกสารใหม่ที่สาขาของธนาคาร หรือเค้าเตอร์บริการ/จุดรับสมัครสินเชื่อ เพื่อยืนยันว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถรับผิดชอบในการจ่ายคืนอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร โดยรวมแล้วจะเป็นเอกสารประมาณนี้ ได้แก่ (1) สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตร (2) เอกสารแสดงรายได้ หรือ statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน (3) หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร (ขอรับได้ที่สาขา) (4) หนังสือขอเพิ่ม ลด วงเงิน (ขอรับได้ที่สาขา) (5) สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

เงื่อนไขในการขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสด

เงื่อนไขในการขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสด

(1) เป็นเจ้าของและใช้บัตรกดเงินสด หรืออนุมัติสินเชื่อเงินสด นี้มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหรือ 1 ปี (2) มีฐานรายได้หรือเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น (3) ประวัติการใช้งานบัตรและการชำระของท่านเป็นไปตามเงือนไขของธนาคาร (4)วงเงินที่เพิ่มให้ใหม่นั้นส่วนใหญ่พิจารณาไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือเงินเดือน (6) แสดงบัญชีเงินฝากที่มีย้อนหลัง 3 เดือน แต่ในกรณีที่ผู้ใช้บัตรกดเงินสดหรือมีวงเงินสินเชื่อเงินสดอยู่แล้วและเป็นลูกค้าที่ดี มีการใช้และชำระเงินคืนตรงเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นกำหนดไว้ ก็อาจจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ที่จะเต็มใจเพิ่มวงเงินในบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อเงินสดให้โดยไม่ต้องร้องขอได้เหมือนกัน

การแจ้งผลการอนุมัติ

การแจ้งผลการอนุมัติ

หลังจากส่งเอกสารครบถ้วน โดยมากธนาคารจะแจ้งผลอนุมัติภายใน 5 วันทำการ หากได้รับอนุมัติวงเงินตามที่จะสามารถใช้วงเงินได้ทันทีหลังได้รับ SMS ยืนยัน อย่างไรก็ตามทางธนาคารอาจเป็นฝ่ายเสนอเพิ่มวงเงินให้เราโดยอัตโนมัติเมื่อพิจารณาแล้วว่าข้อมูลประวัติการใช้บัตรเครดิตของเราแล้วอยู่ในเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด.

เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินกู้หรือเงินสินเชื่อทั้งในรูปแบบสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสดมาแล้ว ก็อาจจะมีเหตุให้วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอกับธุระหรือเหตุความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็เป็นได้ ซึ่งสิ่งนี้ก็มักเกิดขึ้นได้ ทำให้หลาย ๆ คนต้องการที่จะขอเพิ่มวงเงินดังกล่าวให้มากขึ้น มีดังนี้

1. ระยะเวลาครอบครองบัตรกดเงินสด หรือระยะเวลาเริ่มอนุมัติสินเชื่อเงินสด

ส่วนใหญ่แล้วทั้งธนาคารและสถาบันการเงินผู้อนุมัติวงเงินกู้ ประเภทสินเชื่อเงินสดและบัตรกดเงินสดให้นั้น มักจะรับพิจารณาในการทำคำร้องขอเพิ่มวงเงินให้ลูกค้าก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ครอบครองบัตรกดเงินสดหรือวงเงินสินเชื่อเงินสดในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน บางที่อาจจะกำหนดเวลาการครอบครองบัตรหรือหลังอนุมัติวงเงินเดิมแล้ว 1 ปี จึงจะทำเรื่องขอเพิ่มวงเงินได้

2. ช่องทางและวิธีการในการขอเพิ่มวงเงินในบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อเงินสด

การขอเพิ่มวงเงินสดในบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดนั้น มีสองแบบ ก็คือ แบบขอเพิ่มวงเงินสดแบบชั่วคราว ซึ่งหลาย ๆ ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็สามารถเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้เองโดยผ่านระบบอัตโนมัติ โดยผ่านระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ของทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นหรือผ่าน Call Center ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีหลักฐานในการขอเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมอีก ซึ่งวงเงินชั่วคราวนั้นสามารถเพิ่มได้เฉพาะครั้งหรืองวดที่จำเป็นจริง ๆ เฉพาะงวดนั้นเท่านั้น อีกแบบหนึ่งก็คือ การขอเพิ่มวงเงินแบบถาวร หมายถึงวงเงินที่สามารถใช้ได้ในบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดจะได้จำนวนเงินสูงสุดในการนำไปใช้ที่มากขึ้นเป็นการถาวร ตราบใดที่ใช้บัตรหรือสินเชื่อนั้น ซึ่งกรณีนี้ไม่สามารถทำผ่านระบบออนไลน์หรือ Call Center ได้ ผู้ถือบัตรจะต้องไปทำเรื่องด้วยตนเองที่ธนาคารหรือสาขาต่าง ๆ ของสถาบันการเงินนั้น ๆ

โดยแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ลองมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขยากง่ายอย่างไรบ้าง

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

KBank

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว ผู้ถือบัตรจะต้องถือบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยสามารถติดต่อได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 กด 0 กด 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ สามารถเพิ่มได้สูงสุด 30 วัน โดยจะได้รับพิจารณาเพิ่ม 10-30 % ของวงเงินอนุมัติ การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว จะไม่สามารถนำไปทำรายการผ่อนชำระค่าสินค้าได้

SCB

วงเงินชั่วคราวสามารถเพิ่มได้สูงสุด 2 รอบบัญชี และไม่เกิน 50 วัน โดยสามารถติดต่อได้ที่ 0 2777 7777 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ สามารถแจ้งวงเงินที่ต้องการขออนุมัติเพิ่ม จะมีเจ้าหน้าที่อนุมัติและสามารถรู้ผลอนุมัติได้ในสายเลย การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว จะไม่สามารถนำไปทำรายการผ่อนชำระค่าสินค้าได้ การชำระเงินให้ชำระตามรอบปกติ

Citibank

เพิ่มวงเงินได้ทันที ผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ ไม่จำเป็นที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมใดๆ วงเงินชั่วคราวสามารถใช้งานได้นานสุด 2 รอบบิลต่อครั้ง

KTC

โทรแจ้ง KTC PHONE 0 2665 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถขอวงเงินเพิ่มชั่วคราวได้ไม่จำกัดครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการใช้และชำระเงินของสมาชิก วงเงินชั่วคราวนั้นมีระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำการตั้งค่าวงเงินชั่วคราว วงเงินชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติเพิ่ม สามารถทำรายการผ่อนชำระได้ (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น) เมื่อทำการร้องขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถยกเลิกได้ จนกว่าจะถึงวันหมดอายุวงเงินที่ได้ตั้งค่าไว้

BBL

  1. ติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตร โทรศัพท์ (66) 0-2638-4000 สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด และ (66) 0-2638-4400 สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกันเอ็กซ์เพรส 2. หรือส่งจดหมายไปที่ : ส่วนบริการสมาชิกบัตร สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน 333 ถ. สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 3. ทั้งนี้โปรดแจ้งธนาคารล่วงหน้า 7 วัน เพื่อดำเนินการ

7เทคนิคในการขอเพิ่มวงเงินบัตร

7เทคนิคในการขอเพิ่มวงเงินบัตร

สำหรับคนทำงานแล้ว บัตรเครดิตถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายเลยทีเดียว แต่ตามปกติแล้วการขอมีบัตรหรือการขออนุมัติวงเงินกู้ประเภทสินเชื่อเงินสดหรือบัตรกดเงินสดนั้น จะได้รับวงเงินในอัตราหรือจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และการพิจารณาของทางสถาบันการเงิน ธนาคารเจ้าของสินเชื่อหรือบัตรนั้น เมื่อเริ่มแรกที่ขอมีบัตรกดเงินสดหรือขออนุมัติสินเชื่อเงินสด ส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องการจะมีวงเงินเหล่านั้นก็ขอเพียงแค่ให้ได้รับการอนุมัติเสียก่อน ส่วนจะได้รับอนุมัติวงเงินในจำนวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงิน แต่บัตรเครดิตที่ใช้ตั้งแต่เริ่มทำงานนั้น บางครั้งวงเงินที่ทางธนาคารอนุมัตินั้นอาจจะน้อยเกินไป เพราะคิดจากเงินเดือนตอนเริ่มทำงาน หลายคนพอเริ่มทำงานไปสักพัก ย่อมต้องการที่เพิ่มวงเงินจึงมีข้อควรทราบดังนี้

1.เราสามารถเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต แบบชั่วคราวได้

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตนั้น เราสามารถแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร และการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว ซึ่งการเพิ่มแบบชั่วคราวคือการที่เราโทรไปขอวงเงินเพิ่มจากบัตรที่เรารูดวงเงินเต็มไปแล้ว ซึ่งสามารถใช้ได้เพียงแค่ 30 วัน และต้องถือบัตรมาแล้ว 6 เดือนถึงจะใช้ได้.

2.กฏทุกอย่างของการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต อาจไม่จริงเสมอไป

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตนั้นก็เหมือนกับการขออนุมัติบัตรใหม่นั้นเอง บางครั้งเรื่องที่เราเคยได้ยินมา หรือได้ฟังมาอาจจะใช้ไม่ได้กับกรณีของเรา เนื่องจากธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเป็นรายบุคคลไป จำไว้เลยว่ากฏทุกอย่างของการเพิ่มวงเงินอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ หากอยากได้ยื่นเลยไม่ต้องกลัว.

3.บรรทัดฐานการอนุมัติเพื่อขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตไม่เหมือนกัน

สำหรับวงเงินที่พิจารณาส่วนใหญ่แล้ว ทางธนาคารและสถาบันการเงินเจ้าของมักจะพิจารณาจากฐานเงินเดือนรวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่สม่ำเสมอของผู้ยื่นกู้และความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะแตกต่างกันไป แม้คนสองคนอาจจะมีเงินรายรับต่อเดือนที่สม่ำเสมอเท่ากัน แต่มีอาชีพลักษณะงานและคุณสมบัติอื่น ๆ แตกต่างกัน วงเงินในบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดที่ได้รับก็อาจจะมีจำนวนเงินที่ไม่เท่ากันด้วย ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณานั่นเอง ขนาดธนาคารเดียวกัน แต่ละสาขาก็ยังมีบรรทัดฐานการอนุมัติไม่เหมือนกันเลย ยิ่งต่างธนาคารยิ่งแล้วใหญ่ บางครั้งเราอาจจะยื่นธนาคารแรกไม่ได้ อาจจะยื่นผ่านกับที่ธนาคารอื่นก็ได้ อย่าเพิ่งหมดหวัง.

4.หากต้องการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร ต้องทำอย่างไรบ้าง

การเพิ่มเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต บางธนาคารก็จะเพิ่มให้กับเราเอง แต่บางธนาคารเราต้องไปทำเรื่องเอง แต่ขั้นตอนการดำเนินการก็ไม่แตกต่างกันมากก็คือ หนึ่งเขียนคำร้อง สองยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามรออนุมัติวงเงิน เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว ไม่ยุ่งยากเลย แถมเดี๋ยวนี้เค้าก็พิจารณากันเร็วมาก ได้ไม่ได้รู้เลย.

5.เอกสารสำคัญที่ช่วยได้ในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

มาดูเรื่องสำคัญของการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต กันบ้าง แน่นอนว่านอกจากแบบฟอร์มการขอเพิ่มวงเงินจากธนาคารแล้ว สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ เรื่องของเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น หรืออาจจะเป็นสำเนา Book Bank เพื่อแสดงรายรับหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น ตรงนี้จะเป็นตัวบอกด้วยว่าจะเพิ่มวงเงินได้เท่าไร

6.การใช้บัตรเสริมการสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้

ไม่ใช่แต่บัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ แม้แต่บัตรเสริมก็สามารถขอเพิ่มวงเงินได้เช่นกัน แต่การขอเพิ่มของบัตรเสริมอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่าง วงเงินบัตรเสริมสามารถขอได้25% 50%ของวงเงินบัตรหลัก หรือสูงสุดจริงๆวงเงินที่ได้จะเท่ากับบัตรหลักเท่านั้น ขอมากกว่าไม่ได้.

7.นอกจากเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแล้ว ยังอัพเกรดบัตรเครดิตได้อีกด้วย

ไม่ใช่แต่การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ แต่เรายังสามารถขอ “อัพเกรด” บัตรเครดิตให้ดีขึ้นได้ด้วย เช่น จากเดิมอยู่ระดับโกลด์ ก็อาจจะเพิ่มเป็นระดับ แพลตตินั่ม ก็ได้ซึ่งการอัพเกรดบัตรเครดิตแบบนี้ นอกจากวงเงินที่ได้เพิ่มแล้วเรายังได้รับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรบัตรเครดิตมากขึ้นตามไปด้วย.

ข้อดีในการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

ข้อดีในการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตก็มีข้อดี เหตุผลคือ

1. ช่วยเพิ่มคะแนนของเครดิตสินเชื่อ

หลายคนคงคิดว่า หากมีวงเงินน้อย ๆ จะช่วยเพิ่มเครดิตสินเชื่อของเรา แต่ความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามเลยล่ะ เพราะคะแนนสินเชื่อของเรา ๆ นั่นก็ขึ้นอยู่กับวงเงินด้วยส่วนหนึ่งถ้ายิ่งมีวงเงินเหลือเยอะเท่าไหร่คะแนนยิ่งดีนั่นเอง ดังนั้น หากเราตัดสินใจเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้เยอะ แต่ใช้ไม่เคยเกินวงเงิน และเหลืออีกเยอะ ก็หมายความว่าเราบริหารจัดการใช้เงินได้ดี เป็นคนเชื่อใจได้ เห็นได้ว่า จริง ๆ แล้วการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของเรา โดยคงการใช้จ่ายไว้ที่เท่าเดิม จะช่วยเพิ่มเครดิตของเราขึ้นได้ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วย หากคิดว่ามีวงเงินต่ำแล้วจะใช้เงินได้ปลอดภัยกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตก็ได้ เอาที่เราสบายใจดีที่สุดนั่นเอง.

2. ลดความเสี่ยงเบิกเกินบัญชีได้

การมีบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีสามารถช่วยป้องกันการเบิกเกินบัญชี (overdraft) ได้ ถ้าเราอาบัตรไปรูดแล้วเกินวงเงิน ธนาคารก็จะตัดยอดออกจากบัญชีนั้นไป โดยเราก็จะจ่ายแค่ดอกเบี้ยเพิ่ม แต่หากเป็นเครดิตที่ไม่มีการผูกกับบัญชีไว้ ก็จะต้องเจอค่าปรับจากการเบิกเกินแน่นอนเลยทีเดียว ซึ่งการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตวิธีนี้ เราจะต้องคอยติดตามการเดินบัญชีและการใช้บัตรของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต เพราะว่าจะคิดดอกเบี้ยกันโดยนับตั้งแต่วันที่ถอนเงินออกมา.

3. ใช้เป็นเงินทุนสำรองเผื่อฉุกเฉิน

ถ้าหากอยากมีความมั่นคงทางการเงิน เราจะต้องมีเงินสำรองไว้เทียบเท่ากับ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนของเรา เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับรายได้ประจำ ซึ่งการออมเงินให้ได้จำนวนเลข 6 เท่านั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้ว แต่การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องระวังการใช้วงเงินที่เพิ่มขึ้นมาด้วย ที่จริง การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเป็นอีกวิธีที่สามารถช่วยเราในเรื่องฉุกเฉินได้ แม้จะค่อนข้างเสี่ยงหน่อย เพราะต้องรูดบัตรไปก่อนจะหาเงินมาจ่ายคืนได้ แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีทางเลือกเลย

4. ใช้มูลค่าที่อยู่อาศัยให้เป็นประโยชน์ได้

ถ้าหากเราไม่ต้องมีภาระผ่อนบ้านหรือคอนโด ก็สามารถสมัครบัตรแบบผูกกับบัญชีได้ ซึ่งบัตรประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบัตรทั่วไปเพราะว่ามีทรัพย์สินค้ำประกันอยู่ โดยบัตรแบบผูกกับบัญชีจะเหมาะสมกับคนที่กำลังคิดจะซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน แทนที่เรา จะนำบ้านไปค้ำประกันหรือใช้เงินสดจำนวนมาก ก็ใช้บัตรที่วงเงินสูงเป็นทางเลือกได้ดีเช่นกัน.

ดังนั้น จากที่กล่าวมาทั้งหมด เราจะเห็นว่าการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งของการถือบัตรเครดิต การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตสามารถช่วยเพิ่มทางเลือกทางการเงินให้กับเราและช่วยลดความเสี่ยงได้จริงๆ เพราะการเพิ่มวงเงินย่อมจะทำให้เราสามารถหมุนเงินได้มากขึ้นตามไปด้วย เพราะเราทราบดีว่าการบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิตอย่างฉลาด จะช่วยเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินและช่วยเพิ่มคะแนนสินเชื่อได้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเราในอนาคต.นอกจากนั้นการเพิ่มวงเงินอาจจะทำให้เราได้สิทธิประโยชน์ของบัตร อย่าง ที่จอดรถ ส่วนลด คะแนนสองเท่า จองซื้อสินค้าและบริการก่อนใคร รวมถึงโปรโมชั่นอื่นอีกมาก แต่สิ่งที่เราต้องระวัง ก็คือ ต้องไม่ใช้บัตรเครดิตอย่างไร้ความรับผิดชอบ และพยายามอย่าใช้วงเงินที่ขอเพิ่มมาอย่างไร้ประโยชน์. เพราะการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตก็อาจจะหมายถึงการเพิ่มหนี้ที่มากขึ้นตามไปด้วยจึงต้องผ่านการวางแผนอย่างดีนั่นเอง.