สินเชื่อ คืออะไร

สินเชื่อ คืออะไร

สินเชื่อ คือ การบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้ลูกค้ากู้ยืมเงินก้อน เพื่อนำเงินนั้นไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการซึ่งทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้กำหนดให้ลูกค้าผ่อนจ่ายรายเดือนพร้อมเงินต้นและดอกเบี้ยโดยมีอัตราการกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไข

สินเชื่อมีหลายประเภทที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการและตามความเหมาะสมและเป้าหมายของแต่ละคนซึ่งเหมาะที่จะเป็นทางเลือกของลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินชีวิต

โดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาการอนุมัติ จะต้องมีการเช็คประวัติจากบริษัทข้อมูลเครดิตบูโร ที่จัดแสดงข้อมูลการใช้เงิน ธุรกรรมการเงินทุกๆอย่าง หนี้สินต่างๆ ทั้งหนี้สินที่ดีและหนี้สินที่เสีย หรือยังรู้ว่าใครเคยผิดชำระหนี้หรือเบี้ยวหนี้ก็ตามซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินและจะไม่อนุมัติการขอกู้เงิน

ประเภทของสินเชื่อ

การให้การบริการกลับลูกค้าต้องมีสิ่งของหลายอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการเช่นเดียวกับการบริการสินเชื่อจะมีหลายประเภทที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามประเภท ดังนี้

 • ประเภทระยะเวลา ได้แก่ สินเชื่อระยะสั้น, สินเชื่อระยะกลาง, สินเชื่อระยะยาว
 • ประเภทตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการบริโภค, สินเชื่อเพื่อการค้า, สินเชื่อเพื่อการลงทุน
 • ผู้ขอสินเชื่อ ได้แก่ ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคล, ผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล, ผู้ขอสินเชื่อเป็น หน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล
 • ตามผู้ให้สินเชื่อ ได้แก่ บุคคลผู้ให้กู้, สถาบันการเงินให้กู้, หน่วยงานอื่นๆให้กู้
 • ตามสินทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับ สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อบ้าน คืออะไร

สินเชื่อบ้าน เป็นการทำการกู้ยืมมาจากธนาคารในระยะยาวเพี่อเอามาสร้างหรือซื้อบ้าน ทาวเฮ้าส์ ทาวโฮม คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย์ ตามที่เราต้องการโดยที่เรานำที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจำนองให้แก่ธนาคารที่เราไปขอกู้สินเชื่อ หรือถ้าเรามีสินเชื่อบ้านอยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนสถาบันการเงินใหม่ที่มีข้อเสนอดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระที่ดีกว่าซึ่งเราเรียกว่ารีไฟแนนซ์บ้านเราก็สามารถทำการไถ่ถอนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่และมาเข้ากับธนาคารใหม่ เมื่อคุณดำเนินการสมัครขอสินเชื่อเรียบร้อยและสินเชื่อได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร แล้ว หลังจากนั้นจะมีการต้องทำสัญญากับ สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อกับคุณและมีการระบุจำนวนเงินผ่อนรายเดือนระยะเวลา หรือจำนวนงวดที่คุณจะต้องผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารก็จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) อัตราดอกเบี้ยนี้มีการกำหนดตัวเลขที่แน่นอน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามความผันผวนของธนาคารหรือต้นทุน ช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนตามเงื่อนไขสัญญาของสถาบันการเงินหรือธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดแต่ละธนาคารซึ่งปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดการเงิน โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MRR และMLR ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะได้รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายหรือมุระค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเงินสดเป็นสินเชื่อเงินกู้ที่ให้เฉพาะคน ซึ่งจะพิจารณาจากคนเดียวโดยดูจากอายุ รายได้ ตำแหน่งการงาน หนี้สินต่างๆของบุคคลนั้นนั้นที่ลูกค้ากู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์หรือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ซึ่งทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อนี้เป็นวงเงินอัตราสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนหรือของหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันโดยจะโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบสมัคร และสามารถนำเงินสดมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลเมื่อนำเงินสดมาใช้ก็สามารถทยอยผ่อนชำระได้ในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากันหรือสามารถชำระเต็มจำนวนก็ได้โดยไม่มีดอกเบี้ยซึ่งแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่จะกำหนด และผู้กู้ยังสามารถผ่อนชำระได้นาน 12-48 เดือนในกรณีที่มียอดกู้หลักแสนขึ้นไป ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะให้เงินก้อนมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจหรือกรณีผู้กู้ที่ต้องการจะใช้เงินฉุกเฉิน

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อส่วนบุคคล

เมื่อคิดถึงการขอสินเชื่อหลายคนกังวลว่าทางสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่และจะต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไร วันนี้มาดูกันว่าสินเชื่อส่วนบุคคล มีอัตราดอกเบี้ยแบบไหนบ้าง

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ซึ่งหมายถึงกรณีที่คุณชำระเงินต้น ไปมากเท่าไหร่จำนวนเงินต้นที่คงเหลือ จะนำมาคำนวณดอกเบี้ยก็จะยิ่งน้อยลงโดยดอกเบี้ยจะถูกคิดคำนวณเป็นรายวันจากเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือนเราต้องเรียกว่าว่า อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนั้นเอง และดอกเบี้ยประเภทนี้เป็นดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสด
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แบบตายตัวซึ่งจะคำนวณให้เท่ากันแต่ละเดือนซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องจ่ายชำระเท่ากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญาเงินกู้ไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินต้นให้ลดลงน้อยเท่าไหร่ดอกเบี้ยที่คุณได้รับนั้นจะไม่ได้ลดลงไปเลย แต่จะมีผลดีเพียงแค่คุณสามารถผ่อนชำระหมดเร็วขึ้นเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยนี้จะใช้ในสินเชื่อรถยนต์นั้นเอง
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงจะปรับขึ้นและลงตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งไม่สามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารดังนั้นถ้าปีไหนดอกเบี้ยถูกคุณก็จะได้จ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลงแต่ถ้าปีไหนดอกเบี้ยแพงคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามไปด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวนี้จะใช้กับการขอสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร

ทุกวันนี้รถยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นสำหรับบุคคลดังนั้นการมีรถไว้ใช้ ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าทางสถาบันการเงินหรือธนาคารได้มีสินเชื่อสำหรับรถยนต์เพื่อให้ลูกค้าได้มีอีกทางเลือกหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถซื้อรถยนต์เป็นเงินสดได้ ซึ่งทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจะเป็นผู้ออกเงินให้แทน แล้วผู้ซื้อจะผ่อนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับทางสถาบันการเงินเหล่านั้นโดยที่ผู้ซื้อยังสามารถครอบครองและมีสิทธิในการใช้รถยนต์ได้ตามปกติดังนั้น สินเชื่อรถยนต์มี 2 รูปแบบ

 • สินเชื่อเล่าซื้อรถยนต์ เป็นการทำสัญญาซื้อขาย ระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทจำหน่ายรถยนต์โดยทำสัญญาเช่าซื้อผ่านคนกลางซึ่งก็คือสถาบันการเงินต่างๆโดยที่สถาบันการเงินจะจ่าย เงินแทนผู้ซื้อให้กับโชว์รูมแล้วผู้ซื้อจะต้อง ผ่อนจ่ายชำระเงินต้นกับดอกเบี้ยให้กับทางบริษัทสินเชื่อด้วยตัวเอง
 • สินเชื่อระบบไฟแนนซ์ สินเชื่อนี้คือผู้ที่มีรถอยู่แล้วทุก ประเภท ทุกรุ่นซึ่งผ่านการผ่อนชำระหมดเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อจำเป็นต้องการเงินมาใช้จ่ายก็สามารถนำรถที่มีอยู่ไปเข้าระบบไฟแนนซ์เพื่อจะได้เงินมาโดยนำรถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและสถาบันการเงินหรือธนาคารจะประเมินราคาตามสภาพของรถแต่ละคันว่าผู้ขอสินเชื่อจะได้เงินเท่าไหร่

###อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อรถยนต์ มีใครบ้างที่ต้องการซื้อรถใหม่หรือรถมือสองเลยอยากรู้ว่ามีกันตอนในการคิดคำนวนดอกเบี้ยอย่างไรดิฉันจะมานำเสนอการคิดสินเชื่อรถยนต์ในอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ นะคะสมมุติว่าคุณต้องการซื้อรถราคา 500,000 บาทและคุณมีเงินดาวน์ อยู่ตรที่ 100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณต้องขอสินเชื่อเป็นเงิน 400,000 บาทโดยที่สถาบันการเงิน ที่คุณขอ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.5% และคุณต้องการผ่อนจ่ายชำระ 4ปีดังนั้นคุณต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่

วิธีคำนวณ

ดอกเบี้ย 2.5%ของ 400,000บาท = 400,000x2.5%=10,000 บาทต่อปี ในระยะเวลา4 ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 10,000 x 4=40,000บาท เมื่อรวมเข้ากับยอดจัด 400,000+40,000 บาท =440,000บาท ดังนั้นคุณต้องจ่ายชำระเป็นเงินเดือนละ 440,000 / 48= 9167.6บาท

อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

อันที่จริงสถาบันการเงินต่างๆจะให้ดอกเบี้ยที่ไม่แตกต่างกันผู้ที่ขอสินเชื่อจะจ่ายดอกเบี้ยจะเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าผู้ขอสินเชื่อจะมีกำลังในการจ่ายเงินต้นหรือจ่ายดาวน์อยู่ที่เท่าไหร่ยิ่งมีกำลังจ่ายเงินต้นหรือเงินดาวน์สูงยิ่งจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงและระยะเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย ยิ่งผู้ขอสินเชื่อขอชำระงวดระยะสั้นก็จะทำให้ดอกเบี้ยน้อยลงแต่ถ้าขอชำระงวดระยะยาวพอจะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญว่าผู้ขอสินเชื่อจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหน

ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

ระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหน เพราะว่า ในการคำนวณดอกเบี้ยจะต้องคูณด้วยระยะเวลาเสมอดังนั้นยิ่งเวลามากดอกเบี้ยยิ่งเพิ่มยิ่งเวลาน้อยดอกเบี้ยยิ่งน้อยลง แต่ถึงอย่างไรผู้ที่ขอ สินเชื่อจะต้องคำนึงถึงกำลังความสามารถและขีดจำกัดในการผ่อนด้วยเพราะว่า ถ้าผ่อนระยะสั้นดอกเบี้ยน้อยลงก็จริงแต่คุณต้องจ่ายชำระในอัตราที่สูงขึ้นแต่ถ้าผ่อนในระยะยาวจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นแต่คุณจะจ่ายชำระในอัตราที่น้อยลง

และทั้งหมดนี้คือข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับสินเชื่อ ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้หลายคนที่กำลังสนใจจะกู้สินเชื่อพอจะมีตัวช่วยในการพิจารณา และเข้าใจเรื่องของเงื่อนไขในการกู้ต่าง ๆ ถ้าหากคุณมีภาระที่ต้องใช้จ่าย แต่ยังไม่เข้าใจถึงสินเชื่อ สามารถเลือกปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ทางการเงินจาก MoneyDuck ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง