สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

ข้อดี 1: -

ข้อดี 2: -

ข้อดี 3: -

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: -

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: -

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: -

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนชาติ ฟรีเว่อร์ไลท์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)