การไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐ ดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นด้วยกับคำพูดนี้แน่ ๆ ใช่มั้ยคะ? เพราะทุกคนต่างรู้ดีว่า เมื่อมีหนี้เรามีความรับผิดชอบต้องชำระเมื่อถึงเวลา ในความเป็นจริงถ้าไม่จำเป็นคงจะไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกใช่มั้ยคะ? แต่ก่อนจะเป็นหนี้เราต้องรู้ว่า กู้เงินมาเพื่ออะไร? แหล่งเงินกู้เชื่อถือได้มั้ย? อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่? ระยะเวลาในการกู้นานแค่ไหน? และเรามีความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดหรือไม่?

ก่อนที่เราจะตัดสินใจกู้เงินไม่ว่ากับญาติ บุคคลทั่วไป ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ? เพื่อป้องกันการถูกเจ้าหนี้เอาเปรียบ ในบทความนี้ดิฉันอยากจะชวนเพื่อน ๆ มาทำความเข้าใจว่า สัญญาเงินกู้เงินกู้คืออะไร ทำไมต้องทำ? รายละเอียดสัญญามีอะไรบ้าง? ต้องรู้อะไรก่อนตัดสินใจทำสัญญาเงินกู้?

เพราะรายละเอียดต่าง เหล่าจะช่วยป้องกันเราจากการถูกโกง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สัญญาเงินกู้นั้นมีความสำคัญทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ค่ะ รายละเอียดมีอะไรบ้างขออ่านไปพร้อม ๆ กันเลยนะคะ

สัญญาเงินกู้ คืออะไร ทำไมต้องทำ

สัญญาเงินกู้ คืออะไร ทำไมต้องทำ

เมื่อพูดถึงคำว่า สัญญา ทุกคนต่างเข้าใจทันทีว่า หมายถึง ข้อตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่ายว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร โดยสัญญานั้นจะเป็นรูปแบบเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการระบุเงื่อนไข ข้อตกลง พร้อมลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย และพยานด้วย

สัญญาเงินกู้ คือ เป็นสัญญาทางแพ่งประเภทหนึ่งที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีคู่กรณี 2 ฝ่าย คือ ผู้กู้ และ ผู้ให้กู้ และเป็นสัญญาที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป  สัญญาเงินกู้นี้สามารถยืนยันได้ว่า คน ๆ หนึ่งได้ทำสัญญาว่า กู้ยืมเงินกัน เป็นจำนวนเท่าไหร่? อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่? ระยะเวลาในการใช้คืนนานแค่ไหน? เพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจ ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา อีกฝ่ายสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที สัญญาเงินกู้จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมและเซ็นชื่อในสัญญาค่ะ

ทำไมต้องทำสัญญาเงินกู้? บางคนอาจจะสงสัยในเมื่อเรายืมแล้วเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนอยู่แล้ว ฉันไม่โกงหรอก จะพูดแบบนี้ก็ได้ถ้าเงินที่เรายืมนั้นไม่กี่บาท แต่ในความเป็นจริงสัญญาเงินกู้นั้นมีประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ ถ้าเราจะมองในอีกมุมหนึ่งสัญญาเงินกู้เป็นการปกป้อง ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญา ไม่ยอมเอาเงินมาคืนตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือหายตัวหนีไปไหนก็ไม่รู้ สัญญาเงินกู้ยังช่วยให้เจ้าหนี้มีโอกาสได้เงินคืนโดยการฟ้องร้องตามกฎหมายค่ะ

รายละเอียดสัญญาเงินกู้ มีอะไรบ้าง

รายละเอียดสัญญาเงินกู้ มีอะไรบ้าง

ในเมื่อเรารู้แล้วว่า สัญญาเงินกู้ คืออะไร และทำไมต้องทำแล้ว ทีนี้ให้เรามาดูว่าในสัญญาเงินกู้นั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง? ที่เราต้องรู้ ส่วนใหญ่ข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้จะมีการระบุรายละเอียด 3 ส่วนด้วยกันค่ะ

ส่วนแรกเป็นส่วนนำของสัญญา ซึ่งจะมีรายละเอียดของ ชื่อสัญญา สถานที่ วันที่ทำสัญญา รวมถึง ชื่อที่อยู่ของคู่สัญญา ส่วนต่อไปจะเป็นเนื้อหาของสัญญา เช่น วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา จำนวนเงินต้นที่กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากำหนดในการชำระหนี้ และรายละเอียดผลของการผิดนัดชำระหนี้ และ ส่วนสุดท้ายลายเซ็นของผู้ให้กู้ และผู้กู้ ลายเซ็นของพยานทั้ง 2 ฝ่าย เนื้อหาในส่วนนี้ถือว่าสำคัญเพราะผู้ทำสัญญาจะต้องเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำผิดสัญญา และเจ้าหนี้เองก็จะเอาเปรียบเราไม่ได้ถ้าเอกสารไม่ชัดเจน

สัญญาเงินกู้ จะมี 2 แบบค่ะ คือ แบบที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระ แบบนี้ผู้ให้กู้สามารถทวงเงินคืนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อทวงแล้วลูกหนี้ต้องคืนทันทีตามมาตรา 203 ซึ่งมีอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 193/30

สัญญาเงินกู้มีกำหนดเวลา ผู้ให้กู้จะทวงเงินคืนก่อนเวลากำหนดไม่ได้ ยกเว้นในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตก่อนถึงเวลากำหนดชำระเงินค่ะโดยที่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องทายาทของลูกหนี้ได้ทันทีภายในกำหนด 1 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่รู้ว่าลูกหนี้เสียชีวิต

ต้องรู้อะไรก่อนตัดสินใจทำสัญญาเงินกู้

ต้องรู้อะไรก่อนตัดสินใจทำสัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกู้ไม่ว่าจะว่าจะเป็นเอกสารเขียนขึ้นเองหรือเป็นแบบฟอร์มทางการก็ได้แต่รายละเอียดในเอกสารต้องมีข้อมูลครบ เช่น วันที่ สถานที่ ทำสัญญากู้เงิน ซื่อของผู้กู้และผู้ให้กู้ จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือนตามกำหมายกำหนด กำหนดการชำระคืน ลายเซ็นผู้กู้ และผู้ให้กู้ ลายเซ็นพยานทั้งสองฝ่าย

ก่อนเซ็นชื่อต้องอ่านเนื้อหาทุกบรรทัดอย่างรอบคอบ ตรวจสอบรายละเอียดชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนให้ตรงกันกับในสัญญาจริง ถ้ามีข้อความแปลกๆต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าหมายถึงอะไร? ถ้าไม่แน่ใจอย่าเซ็นเด็ดขาด!

เมื่อมั่นใจว่าสัญญาเงินกู้เรียบร้อยดี และตัดสินใจทำสัญญา เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ควรจะพิมพ์ลายนิ้วมือของเราด้วยหมึกสีดำ/น้ำเงินลงไปในสัญญาเงินกู้ด้วยเพื่อป้องกันการปลอมลายเซ็น และทำสัญญากู้เอาไว้ 2 ฉบับ ให้ผู้กู้และผู้ให้กู้เก็บเอาไว้คนละชุด และต้องถ่ายเอกสารสัญญาเงินกู้ หลักฐานการโอนเงินเก็บเอาไว้ให้ดี แต่ถ้าเป็นไปถ่ายวีดีโอระหว่างทำสัญญาเอาไว้ก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้น ในกรณีต้องการกู้เงินเพิ่มจากยอดเดิมควรทำสัญญากู้ยืมขึ้นมาใหม่อีก 1 ฉบับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

กรณีมีการแก้ไขตัวเลขต้องมีลายเซ็นของผู้ให้กู้ด้วยเพื่อยืนยันการแก้ไข  ในการเซ็นเอกสารทุกใบ อย่าลืม!  ระบุเอาไว้ด้วยว่าใช้เอกสารนี้เพื่อทำสัญญาเงินกู้กับ… เท่านั้น ลงวันที่ด้วย เพื่อป้องกันการนำข้อมูลของเราไปใช้อย่างอื่นค่ะ

ในกรณีที่เราเป็นผู้ให้กู้ เพื่อจะไม่ถูกเบี้ยวได้ นอกจากพยานบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้ว ควรให้ผู้กู้พิมพ์ลายนิ้วมือลงในสัญญาเงินกู้ด้วย รวมถึงมีหลักทรัพย์ หรือมีบุคคลค้ำประกันด้วยก็จะปลอดภัยที่สุดค่ะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 จุดที่ต้องเช็กก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้ ที่นี่

สัญญาเงินกู้คือหลักหลักฐานช่วยป้องกันการถูกโกง

สัญญาเงินกู้คือหลักหลักฐานช่วยป้องกันการถูกโกง

เงินก็ยังเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ลดลง แต่รายจ่ายยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆทำให้เงินที่มีเริ่มไม่พอใช้ ทางออกที่เราเราพึ่งได้กู้คือการกู้เงิน

การกู้เงินให้ปลอดภัยไม่ว่าเราจะเป็นผู้ให้กู้หรือผู้กู้ ต้องมีความรู้ในเรื่องสัญญาเงินกู้ด้วย เพราะสมัยนี้ผู้คนมีนิสัยเห็นแก่ตัว ชอบหาช่องโหว่ทางกฎหมายมาเอาเปรียบคนที่ไม่รู้กฎหมาย เพื่อเราจะไม่ถูกโกง การอ่าน ตรวจสอบ ทำความเข้าใจรายละเอียดในสัญญาเงินกู้ทุกตัวอักษร

ก่อนเซ็นชื่อทุกครั้งต้องดูว่าเอกสารและสัญญามีข้อความตรงกัน เมื่อเซ็นชื่อเรียบร้อยต้องถ่ายเอกสารเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง จะช่วยเราได้มาก เพราะถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาสัญญาเงินกู้จะเป็นหลักฐานทางกฎหมายช่วยเราฟ้องร้องได้ เพราะฉะนั้น สัญญาเงินกู้ เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ต้องรู้ เจ้าหนี้ต้องทำ เพื่อความปลอดภัยช่วยไม่ให้ถูกโกงได้ง่าย ๆ ค่ะ หากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอยากปลดหนี้ต้องทำยังไง ที่นี่