การออมเงินหรือออมทรัพย์นั้นหมายถึงอะไร? การออมหมายถึงการที่เรานำส่วนของรายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายเพื่อสินค้าและบริการต่าง ๆหรือกันเงินไว้จำนวนหนึ่งเพื่อสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นเงินก้อนโตซึ่งเราสามารถนำมาใช้จ่ายในภายหน้าได้

แล้วทำไมเราต้องมีการออม แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอนสำหรับทุกคนเลยก็คือ “เงิน” เงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิต เรื่องนี้จึงทำให้หลาย ๆคนต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะไม่มีเงินเก็บและมีเหตุที่ต้องใช้เงิน ในเมื่อเราไม่มีเงินเก็บก็ต้องไปยืมคนอื่นมาก่อน ดังนั้นการออมเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะทำอย่างเป็นประจำเสมอ ๆ เราจึงต้องมีปลูกฝังการออมเงินตั้งแต่ยังอายุน้อย ๆ

how to save money

Nattapol_Sritongcom/shutterstock.com

วัยเรียน

save money young

Eakachai Leesin/shutterstock.com

การออมเงินในวัยเรียนสำหรับเด็ก ๆไม่ยากอย่างที่หลาย ๆคนคิด การที่เราปลูกฝังเด็ก ๆตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก เพราะการออมในวัยเรียนนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแล้วยังช่วยเราให้มีนิสัยในการใช้เงินมากขึ้นด้วย แล้วการออมสำหรับเด็ก ๆมีวิธีไหนบ้าง? เรามาดูกัน

ออมจากค่าขนม

เงินออมสำหรับเด็กนั้นไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่จะนำส่วนที่กันเงินจำนวนหนึ่งแบ่งไว้ก่อนสำหรับการสะสมไว้ใช้ในอนาคต หรือต้องใช้เงินฉุกเฉิน แต่การออมของเด็กนั้นคือเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายที่ผู้ปกครองให้ เด็กส่วนใหญ่จะได้เงินไว้สำหรับการบริโภค ก็คือค่าขนมหรือค่าอาหาร ถ้าเรามีเงินเหลือจากการใช้จ่ายเราก็สามารถนำเงินที่เหลือสะสมไว้อาจจะได้วันละ 5 บาท 10 บาทหรือมากกว่านี้ถ้าทำอย่างนี้เป็นประจำเราก็จะมีเงินออมไว้ใช้ภายหลังไม่น้อยเลยทีเดียวหละ

เปิดบัญชีออมทรัพย์

การเปิดบัญชีออมทรัพย์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับเรามากเพราะการเปิดบัญชีออมทรัพย์ช่วยสร้างนิสัยการออมเงินที่ดีกับเรา เมื่อมีเงินเหลือเราก็นำไปฝากธนาคารถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำมันก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อเราทำงานและมีเงินเดือนเราก็สามารถจัดสรรเงินบางส่วนมาออมได้

วัยทำงาน

วัยทำงาน

ในทุกวันนี้อะไรอะไรก็แพงยิ่งถ้าคุณอยู่ในวัยทำงานยิ่งมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นอีกแต่การออมก็จำเป็นเช่นกันแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร

เก็บก่อนจะใช้ทุกครั้ง

ถ้าเราคิดเงินเดือนของเราเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบเป็น100%ให้เราแบ่งออกมา10% ก่อนเลยเพื่อนำมาเป็นเงินออมและที่สำคัญคือห้ามนำเงิน10% ที่เราแบ่งออกมานี้ไปใช้เด็ดขาด ต้องพยายามสุดความสามารถที่จะมีวินัยในตนเอง ไม่เช่นนั้นเงินที่ถูกเก็บไว้จะถูกดึงมาใช้และเห็นทีว่าเงินที่เราตั้งใจออมก็คงหมดไปภายในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย คนเหล่านี้จะได้รับเงินทุกวัน ดีที่จะกันส่วนหนึ่งจากรายได้ไว้เป็นเงินออม อยากจะย้ำอีกครั้งว่าต้องมี “วินัย” เพราะมีหลายอย่างที่ไม่จำเป็นต่อเราจริง ๆแต่เราก็อาจจะซื้อมันเพราะคนอื่น ๆอาจจะมีกันและเราก็อยากได้ด้วย การมีสติเป็นเรื่องสำคัญด้วยสิ่งที่สำคัญมีไม่กี่อย่างและสิ่งนั้นแตกต่างกับสิ่งที่เราอยากได้

เปิดบัญชีฝากประจำระยะยาว

วิธีนี้จะช่วยให้เรามีเงินออมแน่นอนในทุก ๆเดือน และช่วยเราไม่ให้นำเงินออกมาใช้ได้จนกว่าจะครบระยะกำหนดและยังได้ดอกเบ้ยเยอะกว่าการฝากในบัญชีออมทรัพย์อีกด้วย

ไม่ใช้บัตรเครดิต

การใช้บัตรเครดิตทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้จ่ายต่าง ๆและนั่นก็อาจทำให้เราเป็นหนี้ได้เหมือนกันถ้าเราใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยและยังมีปัญหาเรื่องการเสียดอกเบี้ยตามมา

ช่วงมีครอบครัว

ช่วงมีครอบครัว

ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีรายได้อยู่ในระดับสูง แต่ต้องสร้างครอบครัวให้มั่นคงจึงต้องมีภาระและรายจ่ายมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงสำคัญที่จะต้องออมเงินไว้ในอนาคต

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะออมเงิน เราอาจตั้งใจว่าทุก ๆปีเราจะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ ตัวอย่างเช่นเราอยากจะเก็บเงินเพื่อจัดงานแต่งงานเราก็จะคำนวนเงินที่เราต้องใช้และตั้งเป้าหมายอย่างแน่ชัดว่าเราจะเก็บกี่ปีปีละกี่บาทเป็นต้น

บันทึกรายรับและรายจ่าย

การจดบันทึกรายรับรายจ่ายทำให้ง่ายขึ้นสำหรับเราที่จะจัดการปัญหาด้านการเงิน

ทำให้เรารู้ถึงที่มาของรายจ่ายว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างและรายได้ของเราว่าเราได้เงินในแต่ละเดือนจากอะไรบ้างเพื่อช่วยในการจัดสรรเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายด้านต่าง ๆซึ่งมันจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้และมีเงินเหลือเก็บไว้ออมด้วย

ทำอาหารทานเองที่บ้าน

ทำอาหารทานเองที่บ้านช่วยลดรายจ่ายได้เยอะเลยทีเดียวเพราะเมื่อเราซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเองเราสามารถนำวัตถุดิบนั้นมาทำอาหารได้อีกหลายมื้อและอาหารที่เราทำก็สามารถอุ่นกินได้อีก แต่การไปรับประทานอาหารนอกบ้านในร้านอาหารมักจะมีราคาสูงกว่าเราทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน

วัยเกษียณ

วัยเกษียณ

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของวัยเกษียณคือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่ารักษาสุขภาพ ซึ่งรายได้ก็มาจากเงินบำเหน็จ เงินบำนาญ และก็เงินออม จึงต้องมีความเสี่ยงต่ำในการวางแผนการเงินเพื่อรักษาเงินต้นแต่ก็ยังสร้างผลตอบแทนเสมอ

เราเห็นแล้วว่าการออมเงินนั้นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเราทุกคนในแต่ละช่วงวัย ถ้าเราทำอย่างนี้สม่ำเสมอเราก็จะมีความมั่นคงในชีวิตและมีความสุขในบั้นปลายชีวิตของเรา