สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

ข้อดี 1: เปิดบัญชีออมทรัพย์ได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินบาท, สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์ฮ่องกง, เยน, ปอนด์สเตอร์ลิง, ยูโร, หรือสวิสฟรังค์ โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

ข้อดี 2: คำนวณดอกเบี้ยของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นรายวันและโอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม

ข้อดี 3: ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินผ่านเครื่องATM ทั้งของธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารอื่นๆ ในประเทศและนอกประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.3%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 1,000,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่ต้องฝากทุกเดือน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

ธนาคารออนไลน์:

  • มีบริการทางออนไลน์

Mobile Banking:

  • มีบริการผ่าน Mobile Banking

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

  • สามารถสมัครทางออนไลน์หรือสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุดได้

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: 15 บาท/ฉบับ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ citibank

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)