สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

ข้อดี 1: -

ข้อดี 2: -

ข้อดี 3: -

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: -

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: -

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: -

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์มีระดับ ของธนชาติ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)