เนื่องจากหลายคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่มีผลกระทบมาถึงในเรื่องของเศรษฐกิจ ทำให้หลายคนขาดรายได้หรือมีรายได้ที่ลดลง ธนาคารกรุงศรีเองก็อยากจะช่วยลูกค้าของเขาครับเพื่อที่จะช่วยกันในการต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจ​ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นี้ครับ ซึ่งจะเป็นการตอบรับกับนโยบายที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกค้าบุคคล

ลูกค้าบุคคล

ในส่วนของลูกค้าบุคคลคือเป็นลูกค้าสินเชื่อกับทางธนาคารกรุงศรีที่ยื่นขอสินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคล ในส่วนนี้ทางธนาคารกรุงศรีได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยมีเงื่อนไขว่า ลูกค้าที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เท่านั้น ก็คือเราจะต้องเป็นพนักงานหรือเจ้าของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องหยุดกิจการชั่วคราว การมีรายได้ที่ลดลง หรือการว่างงานลง แล้วลูกค้าจะต้องไม่ มีสินเชื่อค้างชำระนานเกิน 90 วัน ไม่เคยมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ในช่วงก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 และมาตรการให้ความช่วยเหลือนี้จะให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับทางธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 นะครับ

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าบุคคลจะมีให้ด้วยกันอยู่ 4 แบบครับ เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ว่าจะรับการช่วยเหลือแบบไหนเพื่อให้เหมาะกับสภาพทางการเงินของเพื่อนๆ โดยในแบบที่ 1 จะเป็นการให้พักชำระหนี้เงินต้น ก็คือจ่ายเฉพาะแค่ดอกเบี้ย โดยจะให้ระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน ในแบบที่ 2 จะเป็นการพักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด นานสูงสุด 3 เดือน แบบที่ 3 จะเป็นการปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด เธอสามารถปรับลดได้มากสุดถึง 30% และแบบที่ 4 จะเป็นเป็นมาตรการเฉพาะของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ คือเปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียนมาเป็นผ่อนชำระค่างวดนานสูงสุด 48 เดือนครับ เนื่องจากทั้ง 4 รูปแบบจะมีความแตกต่างกันออกไปดังนั้นแล้วก็ควรที่จะเข้าไปถามกับทางธนาคารด้วยครับว่าทั้ง 4 แบบอันไหนจะเหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเรามากกว่า เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารที่จะช่วยให้เรามีคำแนะนำที่จะใช้ในการตัดสินใจได้ครับ

​ ลูกค้าธุรกิจ​

​ ลูกค้าธุรกิจ​

ในส่วนของลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีมีมาตรการ​ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยกัน 2 มาตรการครับ ซึ่งแต่ละมาตรการก็จะมีข้อแตกต่างกัน ต้องตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรือจะติดต่อสอบถามเพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ดีนะครับ

ในมาตรการแรกนะครับ ทางธนาคารจะให้เราพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือน โดยจะต้องเป็นลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาทแล้วก็ต้องมีประวัติความเป็นลูกหนี้ที่ดี มาตรการนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนไปจนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563 จะมีผลกับยอดหนี้คงค้างของวันที่ 29 เมษายน 2563 ครับ

ส่วนมาตรการที่ 2 เป็นมาตรการที่ทางธนาคารจะให้ลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทและมีประวัติความเป็นลูกหนี้ที่ดี สามารถที่จะเข้าไปขอกู้เงินเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ โดยจะสามารถกู้ได้ 20% ของยอดหนี้คงค้างของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อสินเชื่อกู้เสริมสภาพคล่องนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% นาน 2 ปี และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกครับ

​ ลูกค้าบัตรเครดิต​

​ ลูกค้าบัตรเครดิต​

ในส่วนของลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์​ ฮ่าๆๆกรุงศรีก็ออกมาให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยโครงการ เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กรุงศรี คอนซูมเมอร์​ โดยการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าบัตรเครดิตทั้ง Krungsri Credit Card, First Choice, Central The One Credit Card และเทสโก้โลตัสมันนี่เซอร์วิสเซส โดยจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลืออยู่ 3 มาตรการด้วยกันครับ มาตรการแรกจะเป็นมาตรการที่ช่วยลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ คือเราจะไม่ต้องไปลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับธนาคารแต่จะได้รับความช่วยเหลือได้เลยครับ โดยจะปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10 เปอร์เซ็นเหลือเพียง 5 เปอร์เซ็น โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของสินเชื่อบุคคล เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเท่านั้นนะครับ ปรับลดจาก 5 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ เธอจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เลยครับ

มาตรการตอบมาเป็นมาตรการที่ทางธนาคารจะให้ลูกค้าพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยที่จะเป็นการให้พักชำระโดยอัตโนมัติเหมือนกัน คือไม่ต้องไปลงทะเบียนหรือโทรแจ้งกับทางธนาคารครับ โดยจะให้พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานานสูงสุดถึง 2 รอบบัญชี แล้วจะให้มาตรการช่วยเหลือกับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยที่อัตราดอกเบี้ยจะยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก และสถานะทางบัญชีของลูกค้าในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ

มาตรการที่ 3 เป็นมาตรการที่ทางธนาคารจะช่วยในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย เบอร์ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นพิเศษโดยจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ แล้วถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆคนไหนต้องการจะรับสิทธิประโยชน์นี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการโดยไปลงทะเบียนผ่าน Application UChoose เป็นช่องทางเดียวนะครับ สิทธิประโยชน์ของมาตรการที่ 3 จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต เป็น 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี พร้อมทั้งขยายเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 48 เดือนเลยทีเดียวครับ โดยจะมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และสินเชื่อบุคคลจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่ 22 เปอร์เซ็นต์ต่อปี พร้อมกับลดการผ่อนชำระขั้นต่ำลงเหลือ 3 เปอร์เซ็น โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ครับ เพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมครับว่าใครบ้างที่จะสามารถลงทะเบียนได้? ก็ต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับธนาคารกรุงศรีในช่วงก่อนเดือนมีนาคม 2563 ครับ และต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา covid-19 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิง ธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจอื่นๆที่ธุรกิจนั้นจะต้องปิดตัวลงหรือปิดชั่วคราวตามการประกาศของทางราชการ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆทำธุรกิจเหล่านี้และได้รับผลกระทบ ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิพิเศษได้ครับ และขอแนะนำว่าควรจะศึกษาเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีให้ละเอียดก่อนนะครับ

​ กรุงศรีมีมาตรการ​ให้​ความช่วยเหลือ​ลูกค้า​ทุก​กลุ่ม​

​ กรุงศรีมีมาตรการ​ให้​ความช่วยเหลือ​ลูกค้า​ทุก​กลุ่ม​

เนื่องจากคนที่ได้ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และผลกระทบกันทุกกลุ่มครับ ทางธนาคารกรุงศรีจึงได้มีการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและยังเป็นการช่วยให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ดังนั้นมาตรการให้ความช่วยเหลือของธนาคารกรุงศรีจะต้องเป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและลูกค้า รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ​ของ​ประเทศ​ไท​ยด้วยครับ