สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

แก้ไขล่าสุด: 

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD บัตรกดเงินสดที่มารูปแบบของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 30,000 บาท เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้ใช้จ่ายตามความต้องการ พิเศษกว่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงิน นอกจากนี้ในการสมัครไม่จำหลักค้ำ หรือบุคคลค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (ให้ประชาชนมาเป็นหนี้ในระบบ ที่สามารถตรวจสอบได้ และการเก็บดอกเบี้ยตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้ จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนาประเทศ ของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากที่หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย รวมทั้งมีการให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,507 แห่งทั่วประเทศ ธนาคารออมสิน กำเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงริเริ่มนำกิจการด้านการออมสินมาใช้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยได้ทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นเรียกว่า "แบงก์ลีฟอเทีย" ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา (ในบริเวณวังปารุสกวัน) สำหรับให้มหาดเล็กและข้าราชบริพารของพระองค์ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานของธนาคาร และส่งเสริมนิสัยรักการออม

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี

เว็บบอร์ดเดี่ยวกับ สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

All (บัตรเครดิต),All (ธนาคาร),บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ)

บัตร PEOPLE card สมัครยากไหม

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

PEOPLE card อนุมัติช้า วงเงินน้อย ?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

All (ธนาคาร),บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ),All (หนี้สิน)

การทวงหนี้ของสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ธนาคารจ้างบริษัทอื่นมาทวงหนี้ หรือว่าทางธนาคารทวงหนี้เอง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

สินเชื่อบัตรเงินสด People Card "ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า" มันคือค่าอะไร บัตรอื่นคิดมั้ย?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

ที่บ้านทำอาชีพค้าขาย อยากได้เงินมาหมุนเวียน คิดจะสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ)

สมัครสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง บัตรฯนี้ใช้ดีมั้ย มีใครเคยใช้หรือกำลังใช้อยู่บ้าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด,All (สินเชื่อ)

เรียนจบมาไม่นาน แต่มีงานอิสระทำแล้ว อยากสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด People Card คุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

อายุ 20ปี มีงานทำแล้ว จะสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ได้มั้ย และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

คุณคิดว่า สินเชื่อบัตรเงินสด People Card ของธนาคารออมสินได้รับความนิยมมากมั้ย บัตรฯนี้มีอะไรพิเศษบ้าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

สำหรับสินเชื่อบัตรเงินสด People Card เวลาชำระเงินคืนบัตรฯต้องทำอย่างไรและมีกำหนดการชำระขั้นต่ำเท่าไหร่?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

อยากรู้ว่าการสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมรายปีมั้ย?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

ใครเคยสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด People Card บ้าง ได้วงเงินน้อยจริงๆเหรอ หรือว่าจะมีความเข้าใจผิดบางอย่าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

All (สินเชื่อ)

จุดบริการชำระเงินคืนสินเชื่อบัตรเงินสด People Card จุดที่ถ้าไปจ่ายแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มน่ะ มีที่ไหนบ้าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

สินเชื่อบัตรเงินสด People Card มีจุดชำระเงินคืนที่จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพิ่มที่ไหนบ้าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

อยากรู้ค่าธรรมเนียมอื่นๆของสินเชื่อบัตรเงินสด People Card ว่าค่าใช้จ่ายยิบย่อยจากการใช้บัตรนี้มีอะไรบ้าง?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด

อยากรู้เรื่องการใช้จ่ายของสินเชื่อบัตรเงินสด People Card และเรื่องดอกเบี้ย ใครใช้บัตรนี้อยู่...น่าใช้มั้ย?

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD / ธนาคารออมสิน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดย ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

เงินฝากเผื่อเรียก ของ ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ฝากเงินได้ไม่มีระยะเวลากำหนด ถอนเงินวันละกี่ครั้งก็ได้ รับดอกเบี้ยสูงสุดที่ 0.50%ต่อปี คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน สามารถใช้สมุดบัญชีไปค้ำประกันเงินกูได้

3.5
1

ธนาคารออมสิน

Savings Account GSB

Savings Account GSB

บัญชีเงินฝากออมธรรม มีเงื่อนไขคือผู้ฝากต้องลงนามให้คำปฏิญาณว่า จะประพฤติตัวเป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถฝาก ถอน กี่ครั้งก็ได้ โดยการฝากเพิ่มมีขั้นต่ำที่ 100 บาท และรับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปี

4
1

ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียนนักศึกษา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝาก ถอน กี่ครั้งก็ได้ต่อวัน รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี ยอด 100,000บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.50%ต่อปี

3.5
1

ธนาคารออมสิน

บัตรเดบิต GSB GEN CARD

บัตรเดบิต GSB GEN CARD

บัตรเดบิต GSB GEN CARD บัตรเดบิตที่สามารถรูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินค้า และฝากเงินได้

no reviews

ธนาคารออมสิน

เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

เงินฝากกระแสรายวันแบบพิเศษ รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่แสวงกำไร และดอกเบี้ย 0.37% ต่อปีสำหรับ นิติบุคคลทั่ว สถาบันการเงินและสหกรณ์ เบิกถอนเงินสดได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ

3.5
1

ธนาคารออมสิน

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในและต่างประเทศ. แลกเป็นของรางวัล, ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแลกสลากออมสินพิเศษ. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 99 บาท. โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษต่างๆจากหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ.

4
5

ธนาคารออมสิน

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในและต่างประเทศ. แลกเป็นของรางวัล, ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแลกสลากออมสินพิเศษ. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 99 บาท. โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษต่างๆจากหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ. รับประกันภัยอุบัติเหตุ.

4
5

ธนาคารออมสิน

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในและต่างประเทศ. แลกเป็นของรางวัล, ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแลกสลากออมสินพิเศษ. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 99 บาท. โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษต่างๆจากหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ. รับประกันภัยอุบัติเหตุ.

4
5

ธนาคารออมสิน

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท. ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในและต่างประเทศ. แลกเป็นของรางวัล, ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือแลกสลากออมสินพิเศษ. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 99 บาท. โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษต่างๆจากหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ.

no reviews

คุณเป็นผู้ชาญผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่?

MoneyDuck เพื่อผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยคุณจัดการด้านการตลาด และพัฒนาทีมขายของคุณให้มีโอกาสเปิดการขายได้สูงขึ้นด้วยบริการจากเรา

เพิ่มเติม