เงินฝากออมทรัพย์ KTB

แก้ไขล่าสุด: 

บัญชีออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง ไม่หักภาษีหากดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ฝาก ถอนได้ทุกสาขา สมัครบริการหักผ่านบัญชีได้

ธนาคารกรุงไทย

“ธนาคารกรุงไทย” เริ่มเปิดดำเนินกิจการ ก่อตั้ง “ธนาคารกรุงไทย จำกัด” สาขาแรก โดยรวม 2 ธนาคาร ที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้น ได้แก่ ธนาคารเกษตร จำกัด และธนาคารมณฑล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่บนถนนเยาวราช ถนนสายเศรษฐกิจเส้นสำคัญในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถคุ้มครองผู้ฝากเงิน และบริการลูกค้าได้กว้างขวางและมีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้น ในปีในปี 2540 สถาบันการเงินส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดความเชื่อมั่น ในสถาบันการเงิน แต่ธนาคารกรุงไทยก็ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในช่วง ที่มีสภาวะเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศแทบจะล้มละลายมาได้ ในปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทยยังคงเติบโตและพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจาก "ธนาคารแสนสะดวก" หรือ "The Convenience Bank" ที่ถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด "กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" หรือ "Growing Together" อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

เว็บบอร์ดเดี่ยวกับ เงินฝากออมทรัพย์ KTB

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB ของธนาคารกรุงไทยฝากถอนต่างสาขาได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก KTB ต้องจ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่เมื่อเปิดบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ KTB ไม่อยากสมัครบัตรเดบิตแต่อยากทำธุรกรรมสะดวกขึ้น

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้ากรณีที่เราใช้งานบัญชีตลอด ไม่เคยขาดเลย แต่ว่าเงินฝากในบัญชีมีไม่ถึง 2000 แล้วจะต้องเสียค่ารักษาบัญชีไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้านิติบุคคลเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB ของธนาคารกรุงไทย จะได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่ครับ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้าบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีเป็นรุ่นเก่าอยู่ต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มบ้างสำหรับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมฝาก KTB สามารถตั้งตัดบัญชีอัตโนมัติได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัตรประจำตัวรัชกาลใช้เปิดบัญชีเงินฝาก KTB ของธนาคารกรุงไทยได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้าเงินในบัญชีถูกหักเป็นค่ารักษาบัญชีจนหมดจะเกิดอะไรขึ้นคะ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ใช้หนังสือเดินทางพาสปอร์ตเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เคทีบีของธนาคารกรุงไทยเปิดทางบริการออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เคทีบีของธนาคารกรุงไทยใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เคทีบีมีค่ารักษาบัญชีไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้าเงินในบัญชีของเราถูกหักเป็นค่ารักษาบัญชีไปแล้ว แต่ว่ายังหักไม่หมดแล้วเราอยากจะใช้บัญชีนี้ต่อได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เคทีบีของธนาคารกรุงไทยโดนปิดบัญชีไปแล้วเราจะไปขอเปิดใช้งานบัญชีต่อได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เคทีบีของธนาคารกรุงไทยใช้ระบบตัดเงินในบัญชีอัตโนมัติได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB ใช้สมัครบัตรเดบิตได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เคทีบีของธนาคารกรุงไทยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้าจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB เป็นองค์กรที่ไม่หาผลกำไร ได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้าข้าราชการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB จะได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

อยากจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยในนามกองทุนหมู่บ้านได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่ครับ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

ถ้าองค์กรของหน่วยงานของรัฐไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB จะได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่ครับ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB ของธนาคารกรุงไทยได้รับการยกเว้นภาษีไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB ของธนาคารกรุงไทยใช้ซื้อของได้ไหม?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB ของธนาคารกรุงไทย จะจ่ายดอกเบี้ยให้เราเมื่อไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB ของธนาคารกรุงไทย คนธรรมดาเปิดบัญชีได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

อยากเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

เงินฝากขั้นต่ำกับค่ารักษาบัญชีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยคือเท่าไหร่คะ?

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมฝาก KTB สามารถผูกกับบัตรเดบิตได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก KTB ใช้คล่องตัวยังไง

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ KTB จะได้รับดอกเบี้ยเมื่อไหร่ครับ

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก KTB สามารถใช้บริการกับ internet banking ได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB มีจุดเด่นอะไร

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก KTB สมัครยังไงครับ

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

คุณเป็นผู้ชาญผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่?

MoneyDuck เพื่อผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยคุณจัดการด้านการตลาด และพัฒนาทีมขายของคุณให้มีโอกาสเปิดการขายได้สูงขึ้นด้วยบริการจากเรา

เพิ่มเติม