สิทธิประโยชน์หลักของ เงินฝากออมทรัพย์ KTB

สิทธิประโยชน์หลักของ เงินฝากออมทรัพย์ KTB

ข้อดี 1: เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

ข้อดี 2: คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง

ข้อดี 3: ใช้บริการหักผ่านบัญชีได้ ฝาก ถอน โอนได้ทุกสาขา

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.375% สำหรับนิติบุคคลทั่วไป, ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทุกช่วงเงินฝาก (รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.5% สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร ทุกช่วงเงินฝาก (รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน)และธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 500 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • มีบริการ

บัตรเดบิต:

  • มีบริการ

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากออมทรัพย์ KTB

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากออมทรัพย์ KTB

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับการปิดบัญชีภายใน 30 วัน

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ / บัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งรัฐบาลออกให้และมีเลข 13 หลักและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง (กรณีบัตรประชาชนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)