เงินฝากออมทรัพย์ KTB

Last updated: 

บัญชีออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง ไม่หักภาษีหากดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ฝาก ถอนได้ทุกสาขา สมัครบริการหักผ่านบัญชีได้

Company Ranking

11 120
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Convenience
4.0
Customer Service
3.0
Fees and Charges
3.0
Interest Rate
4.0

ธนาคารกรุงไทย

“ธนาคารกรุงไทย” เริ่มเปิดดำเนินกิจการ ก่อตั้ง “ธนาคารกรุงไทย จำกัด” สาขาแรก โดยรวม 2 ธนาคาร ที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้น ได้แก่ ธนาคารเกษตร จำกัด และธนาคารมณฑล จำกัด สำนักงานตั้งอยู่บนถนนเยาวราช ถนนสายเศรษฐกิจเส้นสำคัญในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถคุ้มครองผู้ฝากเงิน และบริการลูกค้าได้กว้างขวางและมีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้น ในปีในปี 2540 สถาบันการเงินส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดความเชื่อมั่น ในสถาบันการเงิน แต่ธนาคารกรุงไทยก็ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในช่วง ที่มีสภาวะเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศแทบจะล้มละลายมาได้ ในปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทยยังคงเติบโตและพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจาก "ธนาคารแสนสะดวก" หรือ "The Convenience Bank" ที่ถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด "กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" หรือ "Growing Together" อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

Forums mentioning เงินฝากออมทรัพย์ KTB

บัญชีเงินฝาก KTB ต้องจ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่เมื่อเปิดบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมฝาก KTB สามารถผูกกับบัตรเดบิตได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมฝาก KTB สามารถตั้งตัดบัญชีอัตโนมัติได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ KTB จะได้รับดอกเบี้ยเมื่อไหร่ครับ

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก KTB ใช้คล่องตัวยังไง

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ KTB ไม่อยากสมัครบัตรเดบิตแต่อยากทำธุรกรรมสะดวกขึ้น

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB มีจุดเด่นอะไร

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก KTB สมัครยังไงครับ

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝาก KTB สามารถใช้บริการกับ internet banking ได้ไหม

เงินฝากออมทรัพย์ KTB / ธนาคารกรุงไทย