กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

Last updated: 

รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.3% ต่อปี มีการตัดจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย หากดอกเบี้ยที่ได้รับรวมไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ถอนหรือโอนเงินจากบัญชีได้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

Company Ranking

11 120
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Convenience
3.0
Customer Service
3.0
Fees and Charges
3.0
Interest Rate
4.0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Bank of Ayudhya Public Company Limited ชื่อย่อ: BAY) เป็นธนาคารของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2488 มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าในประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ต่อจากนั้นได้ก่อตั้งสำนักงานในกรุงเทพมหานคร ณ ถนนราชวงศ์ และย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ถนนอนุวงศ์ และถนนลำพูนไชยในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2493 ตามลำดับ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ธนาคารได้รับตราครุฑมาประดิษฐาน ณ ธนาคาร ในปีเดียวกันได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ถนนเพลินจิต ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ธนาคารได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2536 ธนาคารได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ถนนพระรามที่ 3 เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และใช้สำนักงานที่ถนนพระรามที่ 3 มาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd: BTMU) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้น 100% คือกลุ่มมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Mitsubishi UFJFinancial Group:MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินมากที่สุดในโลก ได้เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับกลุ่มรัตนรักษ์แทนที่กลุ่มจีอี

Forums mentioning กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

บัญชีกรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์ฝากเงินสูงสุดได้เท่าไหร่

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริการเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์จุดเด่นคืออะไร

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณสมบัติของผู้สมัครเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประโยชน์จากการใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของกรุงศรี

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีกรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์ทำไมทำธุรกรรมที่สาขาไม่ได้

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริการเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.3 เมื่อสมัครทางออนไลน์คืออะไร

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์จะได้รับคูปองกินสตาร์บัคยังไง

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีมีแต่ได้ทำไมถึงเสียค่าบริการไกรุงศรีมีแต่ได้ทำไมถึงเสียค่าบริการ การทำธุรกรรมไหนว่าฟรีครับหนว่าฟรีครับ

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยสำหรับกรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์กับไม่ออนไลน์ต่างกันยังไงครับ

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีกรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์สามารถทำธุรกรรมผ่านทางตู้ atm ได้ไหม

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์เหมาะสำหรับกลุ่มคนแบบไหน

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์กับไม่ออนไลน์ต่างกันยังไง

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ให้คิดค่าบริการการทำธุรกรรมยังไงครับ

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริการกรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้มีเงื่อนไขการเปิดบัญชีอะไรครับ

กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา