สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

ข้อดี 1: รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.1% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

ข้อดี 2: ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท

ข้อดี 3: โอนหรือถอนเงินจากบัญชีได้ไม่เกินเดือนละ2ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.25%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 1.10%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: เปิดบัญชีออนไลน์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.50% ต่อปี

เงินฝากขั้นต่ำ: 500 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

ธนาคารออนไลน์:

  • ใช้บริการได้

Mobile Banking:

  • KMA - Krungsri Mobile App

Internet Banking:

  • ใช้บริการได้

สมุดบัญชี:

  • ใช้บริการได้

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

  • ใช้บริการได้

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โอน/ถอนเงินได้ 2 ครั้ง/เดือน ครั้งที่สามขึ้นไปในเดือนนั้น คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งธนาคารจะหักจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

อายุ: อายุ 15 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)